Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti sukladno Popisu tijela javne vlasti koji u Narodnim novinama objavljuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu. Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Pristup informaciji omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanjem informacije pisanim putem,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.


Korisnik može u zahtjevu naznačiti i način dobivanja informacije.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

docZahtjev za pristup informacijama
docZahtjev za dopunu ili ispravak informacije
docZahtjev za ponovnu uporabu informacija

pdfGodisnje izvjesce 2015.

pdfGodisnje izvjesce 2016.

pdfGodisnje izvjesce 2017.

pdfGodisnje izvjesce 2018.

xlsGodisnje izvjesce.xls

Službenik za informiranje:
Krunoslav Prpić, dipl.iur.
Kontakt: 034/312-482
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka  07,00-15,00h
 

Povjerenik za etiku

Sukladno članku 3. Pravilnika o odgovornosti za kršenje etičkog ponašanja imenovan je Povjerenik za etiku, koji zaprima pritužbe radnika, korisnika usluga i drugih osoba na neetičko i moguće koruptivno postupanje radnika, promovira etičko postupanje u međusobnim odnosima radnika i etičko postupanje radnika prema korisnicima usluga u Društvu Tekija d.o.o.

Kontakt podaci Povjerenika za etiku:
Krunoslav Prpić, dipl.iur.
Kontakt: 034/312-482
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 

Kako prijaviti kvar, nestanak vode, pad tlaka ili bilo koji poremećaj u vodoopskrbi i odvodnji?
Za prijavu navedenih poremećaja nazovite besplatni broj telefona 0800-200-088 svaki dan od 0-24 sata.

Kako se priključiti na mrežu javne vodoopskrbe i/ili odvodnje?
Molimo da pročitate upute u izborniku POSTUPAK PRIKLUČENJA

Na koliko se obroka može platiti priključak?
Račun za priključak na sustav javne vodoopskrbe i/ili odvodnje može se platiti na maksimalno 12 obroka. U prvi obrok uračunat je cijeli iznos PDV-a. Ako dođe do kašnjenja u plaćanju obroka zatezne kamate obračunavaju se od datuma valute svakoga pojedinog obroka pa do uplate. Kao garancija obročnog plaćanja dostavlja se Bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika.

Kako mogu razdvojiti potrošnju vode ugradnjom dodatnih vodomjera?
Vlasnik priključka treba podnijeti  pdfZahtjev za izdavanje suglasnosti na šalteru reklamacija.

Koji dio instalacije sam dužan održavati kao korisnik?
Korisnici vodnih usluga dužni su o svojem trošku održavati internu vodovodnu instalaciju, koju sačinjavaju vodovi i cjevovodi koji slijede iza prvog spojnog elementa poslije vodomjera do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika.

Kako se mogu privremeno ili trajno odjaviti s mreže javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje?
Podnošenjem pismenog zahtjeva za isključenjem s mreže javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje uz plaćanje skidanja vodomjera. Privremeno isključenje je moguće do 3 godine nakon čega se priključak potpuno ukida. Zahtjev se podnosi na šalteru reklamacija.

Kako mogu izvršiti promjenu vlasništva nad priključkom?
Promjena vlasništva nad priključkom može se izvršiti na šalteru reklamacija uz donošenje kupoprodajnog ugovora, darovnog ugovora ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo nad priključkom u roku od 15 dana od nastale promjene. Potrebno je popuniti obrazac pdfPREPRIJAVA POTROŠAČA.

Kako mogu saznati podatke o potrošnji vode koji su mi potrebni za izradu certifikata o energetskoj učinkovitosti?
Potrošač treba podnijeti popunjen docxZahtjev za izdavanje podataka o potrošnji vode na šalteru reklamacija.

Kako mogu prijaviti stanje vodomjera?
Prijavu stanja vodomjera možete izvršiti pozivom na besplatni broj 0800-200-088 ili slanjem e-maila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili popunjavanjem forme PRIJAVA STANJA VODOMJERA

Gdje mogu platiti račun za vodne usluge bez naknade?
Računi za vodne usluge, koji naplaćuje Tekija d.o.o.,  može se bez naknade platiti na blagajni Društva, Vodovodna 1, Požega od 07:00 do 13:00 svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, te u svim poslovnicama Podravske banke d.d. na području Republike Hrvatske.

Što mogu poduzeti u slučaju da sumnjam u ispravnost vodomjera?
Potrošač može podnijeti pdfZahtjev za posebno baždarenje vodomjera na šalteru reklamacija. Ukoliko se posebnim baždarenjem ustanovi da je vodomjer ispravan potrošač koji je podnio zahtjev plaća troškove posebnog baždarenja prema cjeniku.

Što se ne smije bacati/ispuštati u kanalizaciju?
Molimo da u kanalizaciju ne bacate i ne upuštate:

 • krpe, higijenske uloške, vlažne rupčiće, najlonske vrećice, ljepljive vrpce i sl.
 • potrošni medicinski materijal (rukavice, gaze, maske, šprice i zavoji i sl.)
 • ulja i masti
 • ostatke hrane
 • dlake i perje
 • kamenje, vapnene ostatke i ostatke građevinskih materijala
 • strugotine metala, drva i plastike
 • staklo
 • kiseline, lužine, agresivne i ostale štetne tekućine (ostaci kemikalija i boja te sl.)
 • pepeo i trosku
 • gnojiva

Zajedničko odgovorno ponašanje pridonijet će kvaliteti rada cijelog sustava odvodnje i osigurati zaštitu okoliša.

Napomena: Šalter reklamacija radi od 7:00 do 13:00 svaki radni dan od ponedjeljka do petka.

Detaljnije informacije mogu se pročitati u dokumenu Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Štovani, molimo Vas da nam javite stanje Vašeg vodomjera kako bi mogli izvršiti korektan obračun utrošene vode.

Stanje možete javiti na besplatni telefon 0800 200 088 ili na e-mail stanje@tekija.hr ili da popunite formu na ovoj stranici.

.
captcha
Osvježi

IZVRŠENJE PLANOVA
pdfRealizacija Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018. godinu 
pdfRealizacija Financijskog plana za 2018. godinu
pdfRealizacija Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu

 

pdfBilanca stanje na dan 31.12.2018.
pdfIzvještaj o novčanim tokovima - Indirektna metoda 01.01.2018.-31.12.2018.
pdfIzvještaj o promjenama kapitala 01.01.2018. - 31.12.2018.
pdfRačun dobiti i gubitka 01.01.2018. - 31.12.2018.
pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
pdfIzvješće poslovodstva Tekija d.o.o.
pdfGodišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2018. godinu
pdfIzvješće neovisnog revizora prema članku 207.a Zakona o vodama za 2018. godinu

 

pdfFinancijski plan za 2020. godinu

pdfFinancijski plan za 2019. godinu
pdfFinancijski plan za 2018. godinu
pdfFinancijski plan za 2017. godinu

 

pdfBilanca stanja 31.12.2017.
pdfBilješke 2017.
pdfGodišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2017.g.
pdfIzvještaj o novčanim tokovima - indirektna metoda 01.01.-31.12.2017.
pdfIzvještaj o promjenama kapitala 01.01.-31.12.2017.
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2017.
pdfRačun dobiti i gubitka 01.01.-31.12.2017.

 

pdfGodišnje izvješće o poslovanju za 2014. godinu
pdfGodisnje izvjesce o poslovanju za 2015. godinu
pdfBilješke uz financijske izvještaje
pdfBilanca_2015
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2015. g.


pdfIzvješće neovisnog revizora za 2016.g.
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2016.g. godišnji financ. izvještaji
pdfGodišnje izvješće o stanju Tekija d.o.o. 2016.g.
pdfBilješke uz financijske izvještaje 2016.g.
pdfFinancijski plan za 2016. g.

pdfBILANCA 2013.
pdfBILJEŠKE 2013.
pdfGODIŠNJE IZVJEŠĆE 2013.
pdfIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU 2013.
pdfIZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 2013.
pdfRAČUN DOBITI I GUBITKA 2013.

pdfBILANCA 2014.
pdfBILJEŠKE 2014.
pdfIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU 2014.
pdfIZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 2014.
pdfRAČUN DOBITI I GUBITKA 2014.

 

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr