LOKACIJSKE DOZVOLE

pdfLokacijska dozvola aglomeracije Pleternica.pdf
pdfLokacijska dozvola Frkljevci i Kadanovci.pdf
pdfLokacijska dozvola Gradac.pdf
pdfLokacijska dozvola UPOV Pleternica.pdf

GRAĐEVINSKE DOZVOLE

GRAĐEVINSKE DOZVOLE I. FAZA
pdfGrađevinska dozvola I. faza - pravomoćna
pdfGrađevinska dozvola I. faza - rješenje o izmjeni
pdfRješenje I. faza

GRAĐEVINSKE DOZVOLE II. FAZA
pdfGrađevinska dozvola II. faza
pdfGrađevinska dozvola II. faza - rješenje o izmjeni
pdfRješenje II. faza

GRAĐEVINSKE DOZVOLE III. FAZA
pdfGrađevinska dozvola III. faza - pravomoćna
pdfGrađevinska dozvola III. faza - rješenje o izmjeni
pdfRješenje III. faza

GRAĐEVINSKE DOZVOLE IV. FAZA
pdfGrađevinska dozvola IV. faza - pravomoćna
pdfGrađevinska dozvola IV. faza - rješenje o izmjeni
pdfRješenje IV. faza

GRAĐEVINSKE DOZVOLE VI. FAZA
pdfGrađevinska dozvola VI. faza - pravomoćna
pdfGrađevinska dozvola VI. faza - rješenje o izmjeni
pdfRješenje VI. faza

GRAĐEVINSKE DOZVOLE VII. FAZA
pdfGrađevinska dozvola VII. faza - pravomoćna
pdfGrađevinska dozvola VII. faza - rješenje o izmjeni
pdfRješenje VII. faza

ODVODNJA NASELJA FRKLJEVCI I KADANOVCI
pdfGrađevinska dozvola Frkljevci-Kadanovci - pravomoćno rješenje
pdfGrađevinska dozvola Frkljevci- Kadanovci - pravomoćna

ODVODNJA NASELJA GRADAC
pdfGrađevinska dozvola Gradac - pravomoćno rješenje
pdfGrađevinska dozvola Gradac - pravomoćna

OSTALI DOKUMENTI

pdfMišljenje ministarstva zaštite okoliša.pdf
pdfMišljenje_Ministarstva_zaštite_okoliša_i_energetike.pdf
pdfOčitovanje_Ministarstva_zaštite_okoliša_i_energetike.pdf
pdfPotvrda_Ministarstva_kulture.pdf
pdfRješenje_Ministarstva_zaštite_okoliša_i_energetike.pdf
pdfRješenje_Ministarstva_zaštite_okoliša_i_prirode.pdf

Potkategorije

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr