Godišnja izvješća

IZVRŠENJE PLANOVA
pdfRealizacija Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018. godinu 
pdfRealizacija Financijskog plana za 2018. godinu
pdfRealizacija Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu

 

pdfBilanca stanje na dan 31.12.2018.
pdfIzvještaj o novčanim tokovima - Indirektna metoda 01.01.2018.-31.12.2018.
pdfIzvještaj o promjenama kapitala 01.01.2018. - 31.12.2018.
pdfRačun dobiti i gubitka 01.01.2018. - 31.12.2018.
pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
pdfIzvješće poslovodstva Tekija d.o.o.
pdfGodišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2018. godinu
pdfIzvješće neovisnog revizora prema članku 207.a Zakona o vodama za 2018. godinu

 

pdfFinancijski plan za 2019. godinu
pdfFinancijski plan za 2018. godinu
pdfFinancijski plan za 2017. godinu

 

pdfBilanca stanja 31.12.2017.
pdfBilješke 2017.
pdfGodišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2017.g.
pdfIzvještaj o novčanim tokovima - indirektna metoda 01.01.-31.12.2017.
pdfIzvještaj o promjenama kapitala 01.01.-31.12.2017.
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2017.
pdfRačun dobiti i gubitka 01.01.-31.12.2017.

 

pdfGodišnje izvješće o poslovanju za 2014. godinu
pdfGodisnje izvjesce o poslovanju za 2015. godinu
pdfBilješke uz financijske izvještaje
pdfBilanca_2015
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2015. g.


pdfIzvješće neovisnog revizora za 2016.g.
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2016.g. godišnji financ. izvještaji
pdfGodišnje izvješće o stanju Tekija d.o.o. 2016.g.
pdfBilješke uz financijske izvještaje 2016.g.
pdfFinancijski plan za 2016. g.

pdfBILANCA 2013.
pdfBILJEŠKE 2013.
pdfGODIŠNJE IZVJEŠĆE 2013.
pdfIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU 2013.
pdfIZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 2013.
pdfRAČUN DOBITI I GUBITKA 2013.

pdfBILANCA 2014.
pdfBILJEŠKE 2014.
pdfIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU 2014.
pdfIZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 2014.
pdfRAČUN DOBITI I GUBITKA 2014.

 

Natječaji

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr