Godišnja izvješća

IZVRŠENJE PLANOVA
pdfRealizacija Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018. godinu 
pdfRealizacija Financijskog plana za 2018. godinu
pdfRealizacija Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu

 

pdfBilanca stanje na dan 31.12.2018.
pdfIzvještaj o novčanim tokovima - Indirektna metoda 01.01.2018.-31.12.2018.
pdfIzvještaj o promjenama kapitala 01.01.2018. - 31.12.2018.
pdfRačun dobiti i gubitka 01.01.2018. - 31.12.2018.
pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
pdfIzvješće poslovodstva Tekija d.o.o.
pdfGodišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2018. godinu
pdfIzvješće neovisnog revizora prema članku 207.a Zakona o vodama za 2018. godinu

 

pdfFinancijski plan za 2020. godinu

pdfFinancijski plan za 2019. godinu
pdfFinancijski plan za 2018. godinu
pdfFinancijski plan za 2017. godinu

 

pdfBilanca stanja 31.12.2017.
pdfBilješke 2017.
pdfGodišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2017.g.
pdfIzvještaj o novčanim tokovima - indirektna metoda 01.01.-31.12.2017.
pdfIzvještaj o promjenama kapitala 01.01.-31.12.2017.
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2017.
pdfRačun dobiti i gubitka 01.01.-31.12.2017.

 

pdfGodišnje izvješće o poslovanju za 2014. godinu
pdfGodisnje izvjesce o poslovanju za 2015. godinu
pdfBilješke uz financijske izvještaje
pdfBilanca_2015
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2015. g.


pdfIzvješće neovisnog revizora za 2016.g.
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2016.g. godišnji financ. izvještaji
pdfGodišnje izvješće o stanju Tekija d.o.o. 2016.g.
pdfBilješke uz financijske izvještaje 2016.g.
pdfFinancijski plan za 2016. g.

pdfBILANCA 2013.
pdfBILJEŠKE 2013.
pdfGODIŠNJE IZVJEŠĆE 2013.
pdfIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU 2013.
pdfIZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 2013.
pdfRAČUN DOBITI I GUBITKA 2013.

pdfBILANCA 2014.
pdfBILJEŠKE 2014.
pdfIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU 2014.
pdfIZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 2014.
pdfRAČUN DOBITI I GUBITKA 2014.

 

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr