Godišnja izvješća

IZVRŠENJE PLANOVA

pdf Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu

pdfGODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2020

docxGODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2020

docBILJEŠKE 2020

xlsGFI-POD -2020-Godišnji financijski izvještaj poduzetnika

xlsRealizacija plana nabave sredstava rada za 2020. godinu

pdfRealizacija plana investicija i investicijskog održavanja za 2020 godinu

 

doc2019._izvrš._fin._pl._-.doc

xlsIZVRŠENJE_PLAN_NABAVE_SREDSTAVA_RADA_2019.xls

xlsxREALIZACIJA_PLANA_INVESTICIJA_I_INVESTICIJSKOG_ODRŽAVANJA_2019.xlsx

pdfRealizacija financijskog plana za 2019. godinu

pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

pdfGodišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2019

 

docBILJESKE_2019doc.doc

xlsGFI-POD_-2019.-Godišnji_financijski_izvještaj_poduzetnika.xls

docxTEKIJA_D.O.O._-_GODISNJE_IZVJESCE_I_IZVJEŠĆE_POSLOVODSTVA_ZA_2019.docx

 

pdfBilanca stanja na dan 31.12.2019.
pdfIzvještaj o novčanim tokovima - Indirektna metoda 01.01.2019. - 31.12.2019.
pdfIzvještaj o promjenama kapitala 01.01.2019.-31.12.2019.
pdfRačun dobiti i gubitka 01.01.2019. - 31.12.2019.


pdfRealizacija Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018. godinu 
pdfRealizacija Financijskog plana za 2018. godinu
pdfRealizacija Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu

 

doc2018._izvrš._fin._pl._-.doc

xlsREALIZACIJA_PLANA_INVESTICIJA_I_INVESTICIJSKOG_ODRŽAVANJA_2018.xls

REALIZACIJA_PLANA_NABAVE_2018._GODINE.xls

pdfIzvješće neovisnog revizora za 2019

 

BILJESKE_2018doc.doc

GFI-POD_-2018.-Godišnji_financijski_izvještaj_poduzetnika.xls

docxTEKIJA_D.O.O._-_GODISNJE_IZVJESCE_I_IZVJEŠĆE_POSLOVODSTVA_ZA_2018.docx

 

pdfBilanca stanje na dan 31.12.2018.
pdfIzvještaj o novčanim tokovima - Indirektna metoda 01.01.2018.-31.12.2018.
pdfIzvještaj o promjenama kapitala 01.01.2018. - 31.12.2018.
pdfRačun dobiti i gubitka 01.01.2018. - 31.12.2018.
pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
pdfIzvješće poslovodstva Tekija d.o.o.
pdfGodišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2018. godinu
pdfIzvješće neovisnog revizora prema članku 207.a Zakona o vodama za 2018. godinu

docFinancijski plan za 2021. godinu

pdfFinancijski plan za 2020. godinu

pdfFinancijski plan za 2019. godinu
pdfFinancijski plan za 2018. godinu
pdfFinancijski plan za 2017. godinu

docFinancijski plan za 2020. godinu

docFinancijski plan za 2019. godinu

 

pdfBilanca stanja 31.12.2017.
pdfBilješke 2017.
pdfGodišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2017.g.
pdfIzvještaj o novčanim tokovima - indirektna metoda 01.01.-31.12.2017.
pdfIzvještaj o promjenama kapitala 01.01.-31.12.2017.
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2017.
pdfRačun dobiti i gubitka 01.01.-31.12.2017.

 

pdfGodišnje izvješće o poslovanju za 2014. godinu
pdfGodisnje izvjesce o poslovanju za 2015. godinu
pdfBilješke uz financijske izvještaje
pdfBilanca_2015
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2015. g.


pdfIzvješće neovisnog revizora za 2016.g.
pdfIzvješće neovisnog revizora za 2016.g. godišnji financ. izvještaji
pdfGodišnje izvješće o stanju Tekija d.o.o. 2016.g.
pdfBilješke uz financijske izvještaje 2016.g.
pdfFinancijski plan za 2016. g.

pdfBILANCA 2013.
pdfBILJEŠKE 2013.
pdfGODIŠNJE IZVJEŠĆE 2013.
pdfIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU 2013.
pdfIZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 2013.
pdfRAČUN DOBITI I GUBITKA 2013.

pdfBILANCA 2014.
pdfBILJEŠKE 2014.
pdfIZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU 2014.
pdfIZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 2014.
pdfRAČUN DOBITI I GUBITKA 2014.

 

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr