Javna nabava

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016), a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, objavljujemo da Tekija d.o.o. kao javni naručitelj  smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao i okvirne sporazume i projektne natječaje  sa svim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja odabranom ponuditelju) te ne postoji sukob interesa sukladno članku 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi.

 

pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI USLUGE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020.G

pdfPlan investicija i investicijskog odrzavanja 2020 g - III rebalans

pdfPlan investicija i investicijskog odrzavanja 2020 g - II rebalans

pdfPlan nabave 2020g - III rebalans

pdfPlan nabave 2020g - II rebalans

pdfPlan nabave 2020g - I rebalans

pdfPlan investicija i investicijskog održavanja 2020 g - I rebalans

 

pdfPLAN NABAVE INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRZAVANJA ZA 2020_godinu.pdf

pdfPLAN NABAVE SREDSTAVA RADA ZA 2020_godinu.pdf

pdfPlan nabave sredstava rada za 2020 godinu - I rebalans

pdfPLAN NABAVE ZA 2020_godinu.pdf

pdfPOSLOVNI PLAN ZA 2020_godinu.pdf

 

xlsI REBALANS PLANA NABAVE SREDSTAVA RADA 2020

xlsI REBALANS PLAN NABAVE 2020
xlsII REBALANS PLAN NABAVE 2020

xlsIII REBALANS PLAN NABAVE 2020
xlsxPLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2020 REBALANS I
xlsxPLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2020 REBALANS II
xlsxPLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2020
xlsPLAN NABAVE 2020 ZBIRNI
xlsPLAN NABAVE SREDSTAVA RADA 2020.

 

pdfI. REBALANS PLANA NABAVE - 2019. GODINA

pdfII. REBLANS PLANA NABAVE 2019.g.

pdfREBALANS PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - 2019. GODINA

pdfIZMJENA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U DRUŠTVU TEKIJA d.o.o. - 2019. GODINA

pdfPLAN NABAVE SREDSTAVA RADA - 2019. GODINA

pdfPlana nabave sredstava rada za 2019. godinu - realizacija

pdfPLAN NABAVE - 2019. GODINA

pdfPLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - 2019. GODINA

pdfPlan investicija i investicijskog održavanja - rebalans studeni 2019 g

pdfPlan nabave sredstava rada - rebalans I - 2019 g

 

xlsI REBALANS PLANA NABAVE 2019.
xlsII REBALANS PLAN NABAVE 2019 .
xlsxPLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2019 REBALANS I
xlsxPLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2019 REBALANS II
xlsxPLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2019
xlsPLAN NABAVE 2019
xlsPLAN NABAVE SREDSTAVA RADA 2019.
xlsREBALANS PLANA NABAVE SREDSTAVA RADA 2019.

 

pdfREBALANS PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - 2018. GODINA - STUDENI

pdfREBALANS PLANA NABAVE SREDSTAVA RADA - 2018. GODINA - STUDENI

pdfREBALANS PLANA NABAVE - 2018. GODINA - STUDENI

pdfREBALANS PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - 2018. GODINA - RUJAN

pdfREBALANS PLANA NABAVE - 2018. GODINA - SRPANJ

pdfREBALANS PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - 2018. GODINA - SRPANJ

pdfREBALANS PLANA NABAVE SREDSTAVA RADA - 2018. GODINA - SRPANJ

pdfPLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - 2018. GODINA

pdfPLAN SREDSTAVA RADA ZA 2018. godinu

pdfPLAN NABAVE - 2018. godina

 

pdfPRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE - 2017.

pdfREBALANS PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU - STUDENI

pdfREBALANS PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU - KOLOVOZ

pdfPLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

pdfNABAVA USLUGE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

pdfNABAVA_USLUGE_REVIZIJE_FINANCIJSKIH_IZVJEŠTAJA_ZA_2017.G.pdf

pdfPLAN-INVESTICIJA-I-INV-ODR-2017g.pdf

pdfPLAN-INVESTICIJA-I-INV-ODR-REBALANS-2017g.pdf

pdfREBALANS-PLANA-NABAVE-2017g.pdf

pdfDOKUMENTACIJA O NABAVI U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE - OBAVLJANJE USLUGE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

 

pdfPlan nabave za 2016. godinu

pdfRebalans plana nabave 2016. g.

pdfREALIZACIJA-2016-PLAN-INVESTICIJA-I-INV-ODR.pdf

 

pdfPLAN NABAVE 2015.

pdfREBALANS PLANA NABAVE 2015.


pdfPRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI.pdf
pdfPLAN NABAVE ZA 2014.G.
pdfIZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014.G.


pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA OD 2010. I 2011.G.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA OD 2012., 2013. I 2014.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OS 2012., 2013. , 2014. i 2015.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OS 2012., 2013., 2014., 2015. I 2016.
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OS 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.pdf
pdfREGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA I OS PO ZJN 2016. GODINA
pdfREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA PO ZJN 30.10.2019. GODINE

 

 

 

PRETHODNA SAVJETOVANJA

 

pdfDOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU SANACIJA KANALIZACIJE ŽUPANIJSKA ULICA, POŽEGA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave prethodnog savjetovanja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte naznačenu u dokumentaciji dostupnoj za preuzimanje. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon ostavljenog roka kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora neće se uvažiti. Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima će se nakon isteka ostavljenog roka objaviti na ovoj stranici i bit će dostupno za preuzimanje svim zainteresiranim subjektima.

 

pdfDOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE SVETINJA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana (19-09.2017 – 25.09.2017.) od dana objave prethodnog savjetovanja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte naznačenu u dokumentaciji dostupnoj za preuzimanje. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon ostavljenog roka kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora neće se uvažiti.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima će se nakon isteka ostavljenog roka objaviti na ovoj stranici i bit će dostupno za preuzimanje svim zainteresiranim subjektima.

 

pdfDOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA RAMANOVCI

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana (20.12.2017 – 26.12.2017.) od dana objave prethodnog savjetovanja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte naznačenu u dokumentaciji dostupnoj za preuzimanje. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon ostavljenog roka kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora neće se uvažiti.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima će se nakon isteka ostavljenog roka objaviti na ovoj stranici i bit će dostupno za preuzimanje svim zainteresiranim subjektima.

 

pdfDOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU VODOVODNA I KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA TEKIĆ

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana (20.12.2017 – 26.12.2017.) od dana objave prethodnog savjetovanja dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte naznačenu u dokumentaciji dostupnoj za preuzimanje. Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon ostavljenog roka kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora neće se uvažiti.

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima će se nakon isteka ostavljenog roka objaviti na ovoj stranici i bit će dostupno za preuzimanje svim zainteresiranim subjektima.

pdfIzvješće na temelju prethodnog savjetovanja