2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

POZIV na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 24. travnja 2017.godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g., održane dana 10. ožujka 2017. godine,
4. Razmatranje:
Godišnjeg izvješća o stanju TEKIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem poslovodstva za 2016.godinu,
Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Razmatranje informacija:
o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2016. godine,
o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2016. godine,
o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016.godinu,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

pdfzapisnik_s_2._sj._Nadzornog_odbora.pdf