3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

POZIV

na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 01. rujna 2017.godine (petak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u  09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g., održane dana 24. travnja 2017. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2017. godini,
5. Razmatranje prijedloga rebalansa:
 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2017. godini.
6. Informacije o naplati potraživanja za isporučene usluge (redovna i prisilna naplata)    i o provedenim postupcima privremene obustave isporuke vodnih usluga,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr