3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2018. GODINI

NADZORNI ODBOR                                  
09.07. 2018.g.          
3.1.-  500 /18 KP                                                                  


POZIV

na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2018. godini koja će se održati dana 12.07.2018. godine (četvrtak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2018.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g., održane dana 12. travnja 2018. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- svibanj u 2018. godini,
5. Razmatranje prijedloga rebalansa:
Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018. godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2018. godini,
Plana nabave sredstava rada u 2018. godini,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.   
   

Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora Tekija d.o.o. u 2018. godini

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr