4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2018. GODINI

12.11.2018.g.                                                                                      
3.1.-      /18 KP                                                                  
   

POZIV

na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2018. godini koja će se održati dana 22. studenog 2018.godine (četvrtak) u prostorijama Ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u  11,00 sati uz sljedeći


DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2018. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g.,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujan u 2018. godini,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2018. godini,
Plana nabave sredstava rada za 2018.godinu
6. Davanje suglasnosti na kupnju zemljišta u svrhu izgradnje i rekonstrukcije vodnih građevina sustava javne vodoopskrbe i odvodnje,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/9887659  ili na telefon Društva 312-450.

   
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys.,

pdfZapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora Tekija d.o.o. u 2018. godini

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr