1. sjednica NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini

23. 04. 2019.g.     
3.1.- KP            


POZIV

na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2019. godini koja će se održati dana 29. travnja 2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2019.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2018.g., održane dana 18. prosinca 2018. godine,
4. Razmatranje:
-    Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
Godišnjeg izvješća o stanju TEKIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem poslovodstva za 2018.godinu,
5. Razmatranje informacija:
o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. godine,
o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2018. godine,
o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
6.  Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu,
7. Informacija o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka Državnog ureda za reviziju nakon provedene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Požeško-slavonske županije,
8. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2016. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate,
9. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.           
   
Predsjednik  Nadzornog odbora:
                                   
Dragan Borevac, mag.educ.phys., v.r.

pdfZapisnik s 1. sjednice NO u 2019. godini

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr