6. sjednica Skupštine Društva u 2020. godini

21. 12. 2020.g

3.1.- 731 /20KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

6. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini koja će se održati dana 30. prosinca 2020. godine- (srijeda), u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 25. rujna 2020. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu,

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:
- Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,
- Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu,
- Rebalans Plana nabave za 2020. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,
- Financijskog plana za 2021. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja u 2021. godini,
- Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu,
- Plana nabave za 2021. godinu,
7. Informacija o donošenju Odluke o izmjeni cijene priključaka na sustav javne vodoopskrbe od 01.01.2021.godine,
8. Informacija o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode,
9. Informacija o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega,

10. Informacija o isplati nagrade radnicima TEKIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2020. godini,
11. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 6. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini

5. sjednica Skupštine Društva u 2020. godini

16. 09. 2020.g

3.1.- 526 /20KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

5. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini koja će se održati dana 25. rujna 2020. godine- (petak), u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 26. lipnja 2020. godine,
4. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu,
5. Donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:
– Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,
– Rebalans Plana nabave za 2020. godinu,
- Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu
7. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini

4. sjednica Skupštine Društva u 2020. godini

15. 06. 2020.g
3.1. 393/20 KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini koja će se održati dana 25. lipnja 2020. godine- (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa izvanredne Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 05. lipnja 2020. godine,
4. Razmatranje:
- Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2019. godinu s temeljnim financijskim izvješćima,
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Donošenje Odluke o:
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019.godinu,
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2019. godinu,
6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu,
7. Razmatranje informacija:
- o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. godine,
- o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2019. godine,
- o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
8. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.


19. 06. 2020.g
3.1. 393-2/20 KP
Obavijest o promjeni termina održavanja
4. sjednice Skupštine Društva u 2020.g.

Poštovani,

nastavno na dostavljeni Poziv za 4. sjednicu Skupštine Društva, br. 3.1. 393/20 od 15. lipnja 2020.g., kojim je sjednica Skupštine sazvana za dan 25. lipnja 2020. godine- (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati, ovim putem Vas obavještavamo da se zbog novonastalih okolnosti, koje nisu mogle biti predviđene u vrijeme organiziranja termina održavanja sjednice, mijenja termin održavanja 4. sjednice Skupštine Društva te se ista saziva za dan 26. lipnja 2020. godine- (petak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz predloženi Dnevni red istovjetan Dnevnom redu koji Vam je dostavljen uz prvotni poziv.

S poštovanjem,
Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

 

pdfZapisnik s 4. sjednica Skupštine Društva u 2020. godini

 

Izvanredna sjednica Skupštine Društva u 2020. godini

03. 06. 2020.g
3.1. 363 /20KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. i članka 444. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

IZVANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini koja će se održati dana 05. lipnja 2020. godine- (petak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 07,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog plana za 2020. godinu:
- Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja u 2020. godini,
- Rebalans Plana nabave za 2020. godinu,
4. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 3. sjednice Skupštine Društva u 2020. g

2. sjednica Skupštine Društva u 2020. godini

05. 05. 2020.g
3.1.312 /20KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini koja će se održati dana 14. svibnja 2020. godine- (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 27. siječnja 2020. godine,
4. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja- djelatnosti Društva i donošenje Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Društva,
5. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o.,
6. Donošenje Odluke kojom se prima na znanje prestanak funkcije te članstva u Nadzornom odboru TEKIJA d.o.o.,
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog plana za 2020. godinu:
- Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja u 2020. godini,
- Rebalans Plana nabave za 2020. godinu,
9. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 2. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini

1. sjednica Skupštine Društva u 2020. godini

15. 01. 2020.g
3.1. 43/20KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

1. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini koja će se održati dana 27. siječnja 2020. godine- (ponedjeljak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini, održane dana 03. prosinca 2019. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za 2020. godinu:
- Financijskog plana za 2020. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja u 2020. godini,
- Plana nabave za 2020. godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu,
5. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 1. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini

6. sjednica Skupštine Društva u 2019. godini

20. 12. 2019.g
3.1. 621/19KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

6. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2019. godini koja će se održati dana 30. prosinca 2019. godine- (ponedjeljak), u prostorijama Društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 10.30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini, održane dana 03. prosinca 2019. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za 2020. godinu:
- Financijskog plana za 2020. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja u 2020. godini,
- Plana nabave za 2020. godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu,
5. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

Zapisnik s 6. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini

5. sjednica Skupštine Društva u 2019. godini

22. 11. 2019.g
3.1.587/19KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

5. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2019. godini koja će se održati dana 03. prosinca 2019. godine- (utorak), u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini, održane dana 30. listopada 2019. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu,
- Plana nabave u 2019. godini,
- Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu.
5. Izvješće o provedbi projekata:
- Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega
- Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica,
- Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika.
6. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini

4. sjednica Skupštine Društva u 2019. godini

21. 10. 2019.g
3.1.525/19KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2019. godini koja će se održati dana 30. listopada 2019. godine- (srijeda), u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini, održane dana 01. listopada 2019. godine,
4. Donošenje Odluke o imenovanju direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.,
5. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 4. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini

Stranica 1 od 4

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr