5. SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2015. GODINI

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 5. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2015. godini koja će se održati dana 06.11.2015. godine- petak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
    Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015.godinu,
    Financijskog plana za 2015. godinu,
    Plana nabave sredstava rada za 2015. godinu,
    Plana nabave roba, usluga i radova u 2015. godini
5. Različito

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

4. SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2015. GODINI

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2015. godini koja će se održati dana 30. rujna 2015. godine- srijeda, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

 
DNEVNI RED


1.Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,

2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,

3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini, od 13. svibnja 2015.g,

4.Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu,

5.Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

pdfZapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva

3. SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2015. GODINI

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2015. godini koja će se održati dana 13. svibnja 2015. godine- srijeda, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,

2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,

3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini, od 23. veljače 2015.g,

4. Razmatranje:
- Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2014.godini s temeljnim financijskim izvješćima,
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,

5. Donošenje Odluke o:
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014.godinu,
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2014.godinu,

6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu,

7. Razmatranje informacija o realizaciji:
- Plana investicija i investicijskog održavanja u 2014. godini,
- Plana nabave sredstava rada za 2014. godinu,
- Financijskog plana za 2014. godinu,

8. Donošenje Odluke:
- Prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015.godinu,

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora za 2014. godinu,

10. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

pdfZapisnik i odluke

Stranica 4 od 4

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr