Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti sukladno Popisu tijela javne vlasti koji u Narodnim novinama objavljuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu. Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Pristup informaciji omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.


Korisnik može u zahtjevu naznačiti i način dobivanja informacije.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

docZahtjev za pristup informacijama
docZahtjev za dopunu ili ispravak informacije
docZahtjev za ponovnu uporabu informacija

pdfGodisnje izvjesce 2015.

pdfGodisnje izvjesce 2016.

pdfGodisnje izvjesce 2017.

pdfGodisnje izvjesce 2018.

pdfGodišnje izvješće 2019.

pdfGodišnje izvješće 2020.

xlsGodisnje izvjesce.xls

pdfGodišnje izvješće 2023.

Službenik za informiranje:
Krunoslav Prpić, dipl.iur.
Kontakt: 034/312-482
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka  07,00-15,00h
 

Povjerenik za etiku

Sukladno članku 3. Pravilnika o odgovornosti za kršenje etičkog ponašanja imenovan je Povjerenik za etiku, koji zaprima pritužbe radnika, korisnika usluga i drugih osoba na neetičko i moguće koruptivno postupanje radnika, promovira etičko postupanje u međusobnim odnosima radnika i etičko postupanje radnika prema korisnicima usluga u Društvu Tekija d.o.o.

Kontakt podaci Povjerenika za etiku:
Krunoslav Prpić, dipl.iur.
Kontakt: 034/312-482
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.