Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

Javna vodoopskrba

Konstantno obnavljamo i dalje razvijamo postojeći sustav u cilju normalnog funkcioniranja i povećanja opskrbljenosti stanovništva i pouzadnosti rada vodoopskrbnih objekata, te kontrole kvalitete i distribucije vode.

Više o vodoopskrbi

Javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Sustav javne odvodnje sastoji se od kanalizacijske mreže duljine oko 350km, 55 crpnih stanica i 8 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Na slici se nalazi Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Požege.

Više o javnoj odvodnji

Javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Sustav javne odvodnje sastoji se od kanalizacijske mreže duljine oko 350km, 55 crpnih stanica i 8 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Djelatnost javne odvodnje Tekija d.o.o. obavlja na cijelom području Požeštine koju čine gradovi Požega, Pleternica i Kutjevo, te općine Velika, Kaptol, Jakšić, Brestovac i Čaglin.

Više o javnoj odvodnji

Javna vodoopskrba

Konstantno obnavljamo i dalje razvijamo postojeći sustav u cilju normalnog funkcioniranja i povećanja opskrbljenosti stanovništva i pouzadnosti rada vodoopskrbnih objekata, te kontrole kvalitete i distribucije vode.

Više o vodoopskrbi
Prijava kvara

Prijava kvara

Ovdje možete prijaviti kvar na vodovodnoj mreži.

Očitanje vodomjera

Očitanje vodomjera

Očitajte brojilo i pošaljite stanje

Reklamacije

Reklamacije

Reklamacije i prigovori kupaca

Promjena podataka

Promjena podataka

Ovdje možete promjeniti podatke za račun

Javna vodoopskrba

Čista voda je život

Djelatnost javne vodoopskrbe obuhvaća zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji, njihovo kondicioniranje te isporuku do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu vodoopskrbu te upravljanje tim građevinama.

Djelatnost javne vodoopskrbe Tekija d.o.o. obavlja na cijelom području Požeštine koju čine gradovi Požega, Pleternica i Kutjevo, te općine Velika, Kaptol, Jakšić, Brestovac i Čaglin.

Pokrivenost stanovništva javnom vodoopskrbom

92%

Gradova i općina u sustavu javne vodoopskrbe

8

Image

Budite informirani

Novosti i obavijesti

Starije novosti

Aglomeracija

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega i Pleternica

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
  • Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %.

Aglomeracija Pleternica
Aglomeracija Požega