Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o cijeni vodnih usluga

pdfIzvješće

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju – ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

Uprava TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, namjerava uputiti Skupštini Društva prijedlog nove Odluke o cijeni vodnih usluga. U skladu sa člankom 43. st. 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava i cijenu vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje neovisno o tome pruža li tu uslugu javni isporučitelj vodne usluge ili koncesionar. Javni isporučitelj vodnih usluga TEKIJA d.o.o. trenutno obavlja poslove pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje na vodouslužnom području a predloženom Odlukom o cijeni vodnih usluga određuje se područje pružanja djelatnosti pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje te cijena vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja.

Predloženom Odlukom o cijeni vodnih usluga ne mijenjaju ste trenutno važeće cijene vodnih usluga već se sukladno navedenom u Odluku uvrštava dodatna usluga sukladno primjenjujućim zakonskim propisima.“


docxPoziv za javno savjetovanje

docNacrt Odluke o cijeni vodnih usluga

docxObrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću