Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Javna nabava

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/2016), a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, objavljujemo da TEKIJA d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume i projektne natječaje sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  1. ELPIDIO, d.o.o., Frankopanska 58, Požega
  2. OPG JAKOPOVIĆ EMILIJA, Vladimira Nazora 26 B, Čaglin, OIB: 58783595759

 


Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/2016) i Pravilniku o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Tekija d.o.o. objavljuje javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/