Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Javna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/2016) i Pravilniku o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Tekija d.o.o. objavljuje javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/