Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Promjena podataka korisnika

Odredbom članka 39. Zakona o vodnim uslugama, odnosno članka čl. 4. St. 1. Općih i tehničkih uvjeta, dužnost svakog potrošača je da promjenu vlasništva nastalu zbog smrti dotadašnjeg vlasnika ili nastalu pravnim poslom (darovanje, kupoprodaja i sl.) prijavi u roku od 15 dana od nastupanja takve činjenice.

Promjena namjene vodovodnog priključka

Korisnik javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje može uslugu koristiti isključivo za namjenu za koju je priključak odobren.

Promjena namjene vodovodnog priključka se radi ukoliko je došlo do promjene načina korištenja građevine/nekretnine na terenu, a misli se na promjene korištenja priključka za potrebe poljoprivrede ,gradilišta ,stanovanja, gospodarstva ili poslovne namjene. Svrha promjene je razlika u cijeni vode po m3 za navedene kategorije potrošnje!

Stranka uz svoj zahtjev mora priložiti:

  • Dokumentaciju iz koje je nedvojbeno vidljiva namjena vodovodnog priključka

Dokumentacija se predaje u Tekija d.o.o. – Vodovodna 1, Požega – šalter reklamacija; tel. 034/312-469 ili poštom na adresu društva. Radno vrijeme sa strankama je svakim radnim danom od 7 – 14 sati (dnevni odmor od 10,30 – 11 sati.)

Promjena imena korisnika vodoopskrbnog priključka

Promjenu imena korisnika može zatražiti isključivo vlasnik ili posjednik građevine/nekretnine koja je priključena na javnu vodoopskrbu.

Zahtjevu za promjenu imena korisnika vodovodnog priključka treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Fotokopija jednog računa za potrošenu vodu
  • Osobna iskaznica na uvid i OIB
  • Dokaz vlasništva ili posjeda nekretnine za koju se priključak koristi (vlasnički list ili rješenje o nasljeđivanju, ili drugi dokument koji nedvojbeno potvrđuje vlasništvo ili posjed nekretnine priključene na javnu vodoopskrbu).

U fazi promjene, kontrolira se za šta je odobren priključak u izvorniku, pri čemu je bitno da priključak pripada nekretnini a svi vlasnici predmetne nekretnine imaju jednako pravo na priključak bez obzira na koga dolaze računi.

Dokumentacija se može predati osobno u Tekija d.o.o. na adresi sjedišta društva, Vodovodna 1, Požega (svakim radnim danom od 07 - 14 sati), poštom na adresu sjedišta društva ili putem elektronske pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.