Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Obavijest o obvezi priključenju na vodne građevine   i Poziv na sklapanje ugovora o priključenju  na sustav javne vodoopskrbe  i odvodnje

Obavijest o obvezi priključenju na vodne građevine i Poziv na sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje

Poštovani,


Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/2019), Tekija d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga obavještava Vas kao vlasnika odnosno zakonitog posjednika građevina, da ukoliko do sada niste priključili svoju građevinu (nekretninu) na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, imate zakonsku obvezu priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine (javnu vodoopskrbu i odvodnju) odnosno sklopiti ugovor o priključenju na istu.
Navedena obveza odnosi se za naselja u kojima je izgrađen sustav javne vodoopskrbe i/ili odvodnje čime su se stekli uvjeti za priključenje građevina (nekretnina).

Pozivamo Vas da to izvršite podnošenjem zahtjeva za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u TEKIJA d.o.o., Požega, Vodovodna 1.

Za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje podnosi se Zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje (u daljnjem tekstu: Zahtjev) na šalteru za reklamacije u prizemlju upravne zgrade Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1. Obrazac Zahtjeva nalazi se i na web stranici https://tekija.hr/informacije/postupak-prikljucenja

Za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje potrebni su sljedeći dokumenti (neslužbene preslike):

1. Građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju ili drugi odgovarajući akt o dopuštenju gradnje, odnosno uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine.
2. Izvod iz katastarskog plana katastarske čestice na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu. (ne stariji od 6 mjeseci)
3. Izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci).
Prilikom podnošenja Zahtjeva potrebno je, na blagajni TEKIJA d.o.o, izvršiti uplatu u iznosu od 187,50 kuna za trošak izlaska na teren zbog utvrđivanja načina i uvjeta priključenja i izdavanje suglasnosti.

Po podnesenom Zahtjevu TEKIJA d.o.o. će u roku od najduže 30 dana izdati suglasnost i dostaviti je poštom na kućnu adresu, kako bi se mogao zaključiti ugovor o priključenju kojim se regulira priključenje na mrežu i trošak priključka.
Pozivamo Vas kao vlasnika nekretnine da ispunite svoju zakonsku obvezu da se priključite na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u roku od jedne (1) godine od dana zaprimanja ove obavjesti, a sve kako ne došlo do poduzimanja daljnjih pravnih radnji sukladno prekršajnim odredbama određene člankom 83. stavak 1. točka 22. i 23. Zakona o vodnim uslugama.
Za detaljnije informacije, možete nas kontaktirati na telefon 034/312-473, Stjepan Vukušić, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. ili na 034/ 312-467, Marica Vincer.

S poštovanjem,

U Požegi, 11.07.2022. TEKIJA d.o.o.