Javni natječaj za prodaju vozila

Ovim Javnim natječajem TEKIJA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) objavljuje prodaju vozila u svom vlasništvu pod uvjetima i na način utvrđen tekstom Javnog natječaja.

docDetaljne informacije