Obavijest

Obavještavamo naše korisnike vodnih usluga kao i sve poslovne partnere da je sa danom 31.10.2019. godine direktor Ante Kolić, dipl.ing otišao u zasluženu mirovinu. Od dana  01.11.2019. godine direktor TEKIJA d.o.o. je Anto Bekić, dipl.ing., koji je jednoglasnom odlukom Skuštine Društva izabran na razdoblje od četiri godine.TEKIJA d.o.o.

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr