Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE POŽEGA

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
  • Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %

 

Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica, Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti 91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova:

1. Izgradnja magistralnog vodovoda Velika - Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine – Ugovor je vrijednosti 25.765.960,17 Kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 8.924 m (60,33 %)

2. Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci - Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 14.045 m (70,28 %)

3. Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada Požega - Ugovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 765 m (6,95 %).

 tekija aglomeracija sokolova 01

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama:

Zrinska (dio) – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, izvođač - Koming d.o.o. Koprivnica
Sokolova (dio) - rekonstruirano 267 m kanalizacijske mreže, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Trenutno se radi na sanaciji kolnih ulaza, nogostupa te asfaltiranje kolničke konstrukcije. Planirani završetak je do kraja srpnja.

 

tekija aglomeracija sokolova 02

 

Ulica P. Radića – započeli su radovi na rekonstrukciji 1334 m kanalizacijske mreže promjera 500 mm, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

 

tekija aglomeracija 03

 

Tekija d.o.o.