Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

IZGRADNJA PRELJEVNOG KOLEKTORA ZAGREBAČKE ULICE

Tekija d.o.o. je započela s izgradnjom preljevnog kolektora čija trasa kreće od Zagrebačke ulice, preko crpilišta „Zapadno polje“ i ide do rijeke Orljave. Namjena kolektora je da riješi glavninu problema koji nastaju u trenutku velikih padalina kada se velike količine oborinske vode sliju s okolnih brdskih dijelova Grada Požege na navedeno područje te tada dolazi do preopterećenja postojećeg sustava odvodnje i plavljenja okolnog područja.


Isto tako, svrha kolektora je sprečavanje mogućnosti onečišćenja podzemne vode u vodozaštitnom području crpilišta 'Zapadno polje' iz kojega se voda crpi za javnu vodoopskrbu. Kolektor završava ispusnom građevinom u pokosu nasipa rijeke Orljave gdje se ugrađuje tzv. „žablji poklopac“ koji ujedno služi i kao nepovratni ventil koji sprječava povrat vode iz Orljave u kolektor.
Dužina kolektora je 600 m promjera 80 i 100 cm. Materijal je poliester koji je vrlo trajan, vodonepropustan i otporan na sve utjecaje.
Vrijednost radova je 1.986.779 Kn a izvođač radova je PROMET GRAĐENJE d.o.o., Požega. Radove financiraju Hrvatske vode sa 80 % i Grad Požega iz sredstava razvoja s 20 %. Krajnji rok završetka radova je rujan 2023. godine.

preljevni1

 preljevni2

 preljevni4