Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

„TEKIJA“ d.o.o. o vodomjerima i gubitcima u vodovodnoj mreži: „Ugrađujemo kvalitetne vodomjere s daljinskim očitavanjem, a smanjenje gubitaka vode nam je prioritet“

„TEKIJA“ d.o.o. o vodomjerima i gubitcima u vodovodnoj mreži: „Ugrađujemo kvalitetne vodomjere s daljinskim očitavanjem, a smanjenje gubitaka vode nam je prioritet“

Vezano uz upite građana i korisnika usluga „Tekije“ d.o.o. o vrsti i kvaliteti ugrađenih vodomjera kao i o gubitcima vode u vodovodnoj mreži u Požeštini dostavljamo sljedeće pojašnjenje:

Vodomjeri
Tekija d.o.o. isporučitelj je usluge javne vodoopskrbe za preko 18.700 korisnika na području Požeštine. U sustav se ugrađuju najmoderniji tipovi vodomjera koji su prisutni na tržištu Republike Hrvatske. Osim uobičajenih višemlaznih mokrih vodomjera, od 2020. god. Tekija d.o.o u četverogodišnjem programu „Modernizacije sustava mjerenja i očitanja potrošnje vode“ vrijednom 4,6 mil. kn ugrađuje vodomjere s mogućnosti daljinskog očitavanja (kompaktni vodomjeri i vodomjeri s ugrađenim modulom za daljinsko očitavanje). Ugrađeni vodomjeri kontrolirani su i ovjereni od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

1

Volumetrijski vodomjer V200, DN 20 mm (kompaktni)

 

2

Višemlazni vodomjer M100i + radio modul

 

Gubitci vode
U segmentu smanjenja gubitaka vode u vodovodnoj mreži godinama se provode intenzivne aktivnosti i velika ulaganja kako bi se gubitci vode sveli na prihvatljivu mjeru s obzirom na činjenicu da ne postoje vodovodi bez gubitaka vode. Prosječni gubitci vode na razini Hrvatske su cca 49% od zahvaćene količine vode. Cilj „Programa sufinanciranja smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj u periodu 2018. do 2027. godine“ je smanjenje gubitaka vode na 25%.
Tekija d.o.o. ima znatno manje gubitke od sadašnjeg prosjeka RH, ali time u Tekiji nismo zadovoljni i težimo daljnjem smanjenju gubitaka vode kroz čitav niz projekata. U sklopu EU projekta „Aglomeracije Požega“ u suradnji s Hrvatskim vodama i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Grada Požege i Općina Velika i Brestovac, izvršena je zamjena starog azbestcementnog vodovoda Velika – Požega novim duktilnim cjevovodom u dužini od gotovo 15 km, a također su uspostavljene 23 tzv. DMA zone u kojima se mjere, prate i reguliraju protoci, tlakovi kao i potrošnja vode po dijelovima vodovodnog sustava. Ove aktivnosti značajno će doprinijeti smanjenju gubitaka vode u narednom periodu. Vrijednost ovog projekta je cca 25 mil. kn. Osim toga, upravo se u suradnji s Hrvatskim vodama završava drugi projekt ugradnje dodatnih 23 DMA zona širom Požeštine u vrijednosti cca 8,6 mil. kn.
Smanjenje gubitaka vode u vodovodnim sustavima je nužnost, ali predstavlja izuzetno dugotrajne i složene tehničke zahvate za koje je potrebno osigurati značajna financijska sredstva.

3

Vanjski izgled DMA okna – Cirakijeva ul., Požega

 

4

Vanjski izgled DMA okna – Industrijska ul, Požega (solarno napajanje)

 

5

Unutrašnjost DMA okna s ugrađenom mjerno regulacijskom opremom (protok, tlak)

 

Svi bitni tehnički podatci dolaze u nadzorno upravljački centar Tekije d.o.o. (kontrolna soba) odakle se vodoopskrbni sustav nadzire i upravlja 24 sata na dan.

6

Kontrolna soba nadzorno upravljačkog centra