Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE ZA NASELJA CEROVAC I GRANJE

IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE ZA NASELJA CEROVAC I GRANJE

Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže naselja Cerovac i Granje u Općini Jakšić obuhvaća izvedbu vodoopskrbnog cjevovoda sa spojem na postojeći magistralni cjevovod Ferovac-Cerovac i kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.


Ukupna dužina vodovoda iznosi 2.708 m. Materijal od kojeg se izvode predmetni cjevovodi je polietilen visoke gustoće PE 100 za tlakove do 10 bara.
Kanalizacijska mreža obuhvaća izvedbu gravitacijskih kanala u dužini od 3.930 m, tlačnog voda duljine 105 m, odnosno sveukupno 4.035 m s jednom crpnom stanicom i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda 350 ES. Ispust pročišćenih otpadnih voda je u Duboki potok.

2


Ukupna vrijednost radova je 8.653.934,88 kn. Izvođač radova je Zajednica ponuditelja: Niskogradnja Jurčak d.o.o., Požega; KA-eko d.o.o., Karlovac i UNIUS d.o.o., Požega.
Radove financiraju Hrvatske vode sa 80 % i Općina Jakšić sa 20 %. Početak radova je nastupio potpisom ugovora 29.07.2021. Planirani završetak radova je srpanj 2025. godine. Ovaj projekt se nalazi na tzv. Indikativnoj listi za sufinaciranje iz EU sredstava iz Nacionalnog programa za otpornost i oporavak (NPOO).
Trenutno su izvedeni radovi na 1.fazi, a izvedeno je 1.468 m vodovodne mreže i 1.725 m kanalizacijske mreže.
Izgradnjom vodovoda će se osigurati vodoopskrba naselja Cerovac i Granje, a kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda doprinosi se zaštiti okoliša i sprječava direktno ispuštanje otpadnih voda u vodotoke i cestovne jarke.

3

 

4