Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U VETOVAČKOJ ULICI U KAPTOLU

IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U VETOVAČKOJ ULICI U KAPTOLU

U naselju Kaptol izvode se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Vetovačkoj ulici. Radovi obuhvaćaju izgradnju gravitacijkih cjevovoda, tlačnih cjevovoda, crpne stanice i pripreme za priključke.


Kanalizacijska mreža obuhvaća izvedbu gravitacijskih kanala u dužini od 766 m i tlačnog voda duljine 695 m, odnosno sveukupno 1.461 m. Projekt također obuhvaća izgradnju i opremanje crpne stanice, te pripremu za kućne priključke.
Ukupna vrijednost radova je 1.455.362,90 kn. Izvođači radova za građevinske i strojarske radove je Brodska Posavina d.d. iz Slavonskog Broda, a elektro radove izvodi UNIUS d.o.o. iz Požege. Nadzor radova obavlja Zajednički projektanstski ured iz Požege.
Radove financiraju Hrvatske vode i Općina Kaptol. Početak radova je nastupio potpisom okvirnog sporazuma i ugovora 30.11.2021. Planirani završetak radova je kraj 2022. godine.
Izgradnjom kanalizacijske mreže će se osigurati mogućnost priključenja stanovnika Vetovačke ulice u Kaptolu na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Kaptol čime se doprinosi zaštiti okoliša i sprječava direktno ispuštanje otpadnih voda u cestovne jarke i vodotok.

ka2

 

ka3

 

ka4

 

ka5