Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Izgradnja i opremanje Centralnog uređaja  za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Požega

Izgradnja i opremanje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Požega

Na lokaciji Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Požega u naselju Vidovci odvijaju se intenzivni radovi na izgradnji i opremanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 33.500 ES.


CUPOV Požega smješten je istočno od samoga grada, na kraju industrijske zone grada. Lokacija je vrlo dobro odabrana sa obzirom da je:
• dobro zaštićena od mogućeg plavljenja rijeke Orljave
• dobro smještena u prostor te tako nije problematična sa obzirom na moguće utjecaje na okoliš
• Tekija d.o.o. je vlasnik kompletne lokacije za proširenje CUPOV-a.

betoniranje2

 

betoniranje3


Dovršenje i puštanje u rad 1. faze izgradnje CUPOV-a grada Požege bilo je sredinom 2005. godine. Izgrađen je dovodni kolektor do uređaja, gruba i fina rešetka i pjeskolov-mastolov čime je osigurano da sve čestice veće od 5 mm, pijesak i masnoće budu izdvojene iz otpadne vode i zbrinute na prihvatljiv način.
Količina otpadnih voda koja je bila predviđena za pročišćavanje u 1. fazi iznosi 180-300 l/s u kišnom razdoblju, odnosno cca. 90 l/s u sušnom razdoblju.
Opseg ugovorenih radova na izgradnji i opremanju II. i III. faze pročišćavanja uključuje sljedeće:
- Projektiranje i svi potrebni istražni i terenski radovi
- Ishođenje dozvola za gradnju
- Rekonstrukcija postojećeg dijela postrojenja
- Izgradnja i opremanje biološke obrade otpadne vode
- Polja za ozemljavanje mulja
- Izlazno okno za uzimanje uzoraka pročišćene vode
- Infrastruktura i krajobrazno uređenje
- Probni rad i puštanje u funkciju

 

2d

 

DCIM101MEDIADJI_0130.JPG

 

3d

 

6d

 

20220526 135921 002

 

20220526 140206 002

 

20220526 141231 002

 

20220526 142057 002

 

DCIM101MEDIADJI_0166.JPG

 

DCIM100MEDIADJI_0224.JPG
Radove izvodi zajednica ponuditelja RIKO d.o.o., Slovenija; Presoflex gradnja d.o.o., Požega i Hidroinženjering d.o.o., Slovenija.
Vrijednost ugovorenih radova je 66.719.565 Kn bez PDV-a. Početak radova je bio 09.04.2020., a planirani rok završetka 38 mjeseci.
Projekt se ostvaruje se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom financija te Hrvatskim vodama. Naručitelj i korisnik projekta je Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga. Projekt je većinski sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok preostali iznos financira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode, Grad Požega i Općine Velika i Brestovac.
Trenutno su u toku radovi na zamjeni postojeće hidromehaničke opreme I. faze pročišćavanja, zemljanim radovima na poljima za ozemljavnje mulja i betoniranju temeljne ploče tzv. SBR bazena za biološku obradu otpadnih voda.

 

DCIM101MEDIADJI_0003.JPG

 

DCIM101MEDIADJI_0010.JPG

 

DJI 0908

 

DCIM101MEDIADJI_0036.JPG

 

DCIM101MEDIADJI_0047.JPG

 

DJI 0050

 

DJI 0053

 

DJI 0842

 

DJI 0858

 

DJI 0884

 

DJI 0891

 

DJI 0907

 

DJI 0908

 

DJI 0948