Povećanje energetske učinkovitosti Upravne zgrade Tekija d.o.o.

Upravna zgrada Tekija d.o.o. izgrađena je 1977. godine korištenjem klasičnih materijala (beton, opeka). Prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada zgrada uprave trgovačkog društva Tekija d.o.o. svrstana je u E energetski razred s QH,nd,rel = 187 [%]

 

Zbog toga se pristupilo izradi projektne dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti. Prošle godine projekt je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i odobrena su sredstva u iznosu od 1.400.000,00 kn.

ZAGRADA5-fond

Nakon provedenog javnog nadmetanja za izgradnju započeti su radovi u travnju ove godine.

Radovi obuhvaćaju:

1. Građevinsko-obrtničke radove – adaptacija unutarnjeg prostora, obnova fasada, krovišta i zamjena stolarije.
Izvođač radova je Projekt inženjering d.o.o. iz Požege.
2. Strojarske radove – demontaža postojećeg zastarjelog i prekapacitiranog sustava grijanja i hlađenja i uvođenje novog termotehničkog sustava grijanja i hlađenja ventilokonvektorima, priprema tople vode putem solarne energije.
Izvođač radova je Promet građenje d.o.o. iz Požege.
3. Elektro radove – radovi vezani uz strojarske radove i zamjena dotrajale FLUO rasvjete novom LED rasvjetom
Izvođač radova je Promet građenje d.o.o. iz Požege.
Nadzor nad izvođenjem radova vrši Termo projekt d.o.o. iz Požege.
Ukupna vrijednost investicije je 4.857.980,15 kn od čega 1.400.000,00 kn sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Planirani rok završetka radova je 30.09.2016. godine.

 

ZAGRADA4

ZAGRADA5

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr