Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

VODU TROŠITE ODGOVORNO I RACIONALNO Zamolba korisnicima

VODU TROŠITE ODGOVORNO I RACIONALNO Zamolba korisnicima

S obzirom na vrlo nepovoljne hidrološke prilike tokom zimskog i proljetnog perioda godine, te trenutnih zaliha pitke vode, Tekija d.o.o procjenjuje da je u regionalnom vodoopskrbnom sustavu stanje vodoopskrbe korisnika još uvijek zadovoljavajuće.

Međutim, zbog nedostatka padalina i povećane potrošnje vode, može se očekivati daljnje smanjenje zaliha vode što može izazvati poremećaje u vodoopskrbi.
Izvorište Veličanke smanjilo je izdašnost sa 70 l/s na 24 l/s, a izvorište Stražemanke sa 40 na 27 l/s. Na glavnom crpilištu u Požegi nivo podzemnih voda pokazuje tendenciju sniženja što govori o smanjenju zaliha podzemnih voda. U crpilištu Zapadno polje crpi se oko 40 l/s, crpilištu Luke oko 18 l/s a crpilištu Dubočanka 9 l/s. Površinski zahvat Kutjevačke rike daje cca 7 l/s.

 

STEDNJA 1


S obzirom na vrlo nepovljnu hidrološku situaciju, stanje vodoopskrbe u regionalnom vodoopskrbnom sustavu ima stalnu tendenciju smanjenja raspoloživih količina vode. Kako nije moguće predvidjeti hidrološke prilike u narednim tjednima i mjesecima Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga predlaže korisnicima da ograniče potrošnju vode te da pitku vodu ne koriste za punjnje bazena za kupanje, zalijevanje travnjaka, vrtova, voćnjaka i drugih poljoprivrednih površina, pranje ulica i sl. Isto tako, predlaže se svim potrošačima da vodu koriste racionalno za osnovne potrebe u domaćinstvu i gospodarstvu.

 Tekija d.o.o. će i dalje pratiti stanje zaliha vode i poduzimati sve neophodne radnje za balansiranje sustava vodoopskrbe, hitno otklanjanje kvarova, otkrivanje gubitaka na vodovodnoj mreži i sanaciji kritičnih dionica, otkrivanje i sprečavanje krađa vode, te poduzimati i druge neophodne mjere uravnoteženja vodoopskrbe Požeštine.

Tekija d.o.o.

 

Orljava2