Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

NASTAVAK IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE U ALILOVCIMA

NASTAVAK IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE U ALILOVCIMA

U zapadnom odvojku naselja Alilovci izvode se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže.


Kanalizacijska mreža obuhvaća izvedbu gravitacijskog kanala u dužini od 240 m i 2 prijelaza ispod lokalne prometnice. Projekt također obuhvaća i pripremu za kućne priključke.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 44.450 €. Izvođač radova je tvrtka Promet građenje d.o.o. iz Požege. Nadzor radova obavlja Mars inženjering d.o.o., Požega. Radove financira u Općina Kaptol. Planirani završetak radova je studeni 2023. godine.
Izgradnjom kanalizacijske mreže će se osigurati mogućnost priključenja stanovnika zapadnog odvojka (Ulica Gaić) na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Alilovci čime se doprinosi zaštiti okoliša i spriječava direktno ispuštanje otpadnih voda u cestovne jarke i vodotok.

 

alilovci2

 

alilovci3