Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

IZGRADNJA NOVOG KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA IZMEĐU NASELJA ZAVRŠJE I NOVO SELO

IZGRADNJA NOVOG KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA IZMEĐU NASELJA ZAVRŠJE I NOVO SELO

Dana 27.02.2024. započeli su radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora između naselja Završje i Novog Selo u duljini od 352 m. Postojeći kolektor ne zadovoljava svojim karakteristikama i povećanim opterećenjem novim priključcima.

Kolektor je profila PVC DN 400. Predviđena je izgradnja i preljevnog cjevovoda za rasterećenje kod velikih oborina koji omogućuje da se višak vode prelije u Novljanski potok.

Preljev je predviđen zbog havarijskih razloga i ulaska velikih količina oborinskih voda u sustav prilikom dugotrajnih i intenzivnih kiša.

Ovim projektom predviđeno je i uređenje korita Novljanskog potoka betonskom oblogom na mjestu prolaska kolektora ispod vodotoka te ispod preljevnog kolektora.

Nakon provedenog postupka javne nabave izabran je izvođač radova Niskogradnja Jurčak d.o.o. iz Požege. Nadzor radova obavlja Mars inženjering d.o.o. iz Požege.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 66.037,10 €.

Radove financiraju Hrvatske vode i Tekija d.o.o iz sredstva razvoja odvodnje grada Požege.

Planirani završetak radova je 12.05.2024.g.

 

sl2zns

 

sl3zns

 

sl4zns

 

sl5zns