Vodoopskrbni sustav Požeštine

21.01.2019. godine

Dana 21. siječnja 2019. godine u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu, u organizaciji tvrtke Tekija d.o.o. Požega, održana je prezentacija na temu „Novelacija studije vodoopskrbnog sustava Požeštine". Na prezentaciji su sudjelovali, osim predstavnika tvrtke organizatora Tekija d.o.o., predstavnici Hrvatskih voda, Hrvatskog geološkog instituta,  Hidroprojekting iz Zagreba, Građevinskog fakulteta u Zagrebu te gradonačelnik grada Požege gospodin Darko Puljašić.

Izrađivači „Novelacije studije vodoopskrbnog sustava Požeštine“, prezentirali su problematiku koja obuhvaća dugoročna rješenja poboljšanja količine i kakvoće vode potrebnih za korisnike isporučitelja vodnih usluga Tekija d.o.o., stanja cjevovoda, regulacije i upravljanja te uključenja novih crpilišta vode  (Striježevica i Treštanovci).

Zaključeno je kako je potrebno uz rekonstrukciju i poboljšanje stanja postojećih vodozahvatnih građevina pristupiti izradi novih rješenja za opskrbu dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode kako sustav ne bi u značajnijoj mjeri bio podložan hidrogeološkim prilikama i rastućim potrebama. Sva predložena rješenja iziskuju i značajna sredstva koja bi se osigurala kroz EU fondove, sredstva Hrvatskih voda i lokalne zajednice.

Gradonačelnik Požege, gospodin Darko Puljašić je u svom izlaganju izrazio punu podršku razvoju vodoopskrbe Požeštine te spremnost, kako Tekije d.o.o., tako i svih relevantnih čimbenika u poboljšanju  kvalitete i količina vode koja ulazi u vodoopskrbni sustav svim stanovnicima i korisnicima.

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr