Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

2. sjednica NO u 2021. godini

12.08.2021.g. - 3.1.- 464 /21 KP

POZIV na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2021. godini koja će se održati dana 18. kolovoza 2021. godine (srijeda) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

  1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova Nadzornog odbora,
  2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora u 2021.godini,
  3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 06. svibnja 2021.godine,
  4. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
  5. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine,
  6. Različito.

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati na brojeve telefona Društva 034/ 312 452 ili na 034/ 312-482.

Predsjednik Skupštine TEKIJA d.o.o.:

Dr.sc. Željko Glavić v.r.

pdfZapisnik s 2. sjednice NO u 2020. godini