Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

3. sjednica NO u 2021. godini

20.09.2021.g. - 3.1.-5015/21 KP

POZIV na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2021. godini koja će se održati dana 24.09. 2021. godine u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

  1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
  2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2021.godini,
  3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 18.08. 2021.godine,
  4. Izvješće o provedenom natječaju za izbor revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu,
  5. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora.

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati na brojeve telefona Društva 034/ 312 452 ili na 034/ 312-482.

Predsjednik Nadzornog odbora

v.r. Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 3. sjednice NO u 2021. godini