Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

4. sjednica NO u 2021. godini

22.11.2021.g. - 3.1.- 605/21 KP

POZIV na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2021. godini koja će se održati dana 30. studenog 2021. godine (utorak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,30 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova Nadzornog odbora,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2021.godini,
 3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 24. rujna 2021.godine,
 4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- rujan 2021. godine,
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2021.godinu:
  - Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021.godinu,
  - Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu,
  - Rebalans Plana nabave za 2021. Godinu,
 6. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja TEKIJA d.o.o., koju je proveo Državni ured za reviziju,
 7. Informacije o realizaciji projekata građenja u kojima je TEKIJA d.o.o. investitor/naručitelj,
 8. Različito.

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati na brojeve telefona Društva 034/ 312 452 ili na 034/ 312-482.

TEKIJA d.o.o.
Predsjednik Nadzornog odbora

v.r. Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 4. sjednice NO u 2021. godini