Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2015. GODINI

POZIV na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2015. godini koja će se održati dana 19. listopada 2015.godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora,
Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2015.g., održane dana 17. srpnja 2015. godine,
Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za prvih 8 mjeseci u 2015. godini,
Razmatranje prijedloga rebalansa:

Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015.godinu,
Financijskog plana za 2015. godinu,
Plana nabave sredstava rada za 2015. godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2015. Godini.
Imenovanje direktora Društva sukladno čl.27 i čl. 33. Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o.
Razmatranje zahtjeva za sponzorstva i donacije,
Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
 
pdfZapisnik sa 4. sjednice N.O.