Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

5. sjednica NO u 2021. godini

23.12. 2021.g.  - 3.1.- 680/21 KP

POZIV na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2021. godini koja će se održati dana 29.12.2021. godine (srijeda) u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,30 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2021. godini,
 3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2021.g., održane dana 30. studenog 2021.godine,
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024 godine,
 • Financijskog plana za 2022. godinu,
 • Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu,
 • Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu,
 • Plana nabave za 2022. godinu.
 1. Razmatranje i davanje suglasnosti na prijedlog Uprave Društva o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega,
 2. Informacija o isplati nagrade radnicima TEKIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2021. godini,
 3. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice NO u 2021. godini