Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

5. sjednica NO u 2022. godini

24.06.2022.g.  3.1.- 389/ 22KP

POZIV na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 30. lipnja 2022. godine (četvrtak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 24. svibnja 2022.godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- ožujak 2022. godine,
5. Informacija o uvođenju cijene najma hidrantskog nastavka s vodomjerom,
6. Informacija o pokretanju postupka nabave za uslugu revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu,
7. Informacija o prijavi i provođenju projekata u Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO),
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice NO u 2022. godini