Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

6. sjednica NO u 2022. godini

3.1.- 475/ 22KP

POZIV na 6. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 24. kolovoza 2022. godine (srijeda) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 6. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 30. lipnja 2022.godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- lipanj 2022. godine,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga II. rebalansa Poslovnog Plana za razdoblje 2021- 2024. godine:
- Financijskog plana za 2022. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022.godinu,
- Plana nabave za 2022. godinu,
6 Informacija o objavljenom Trajnom ograničenom pozivu za „Financiranje provedbe investicijskih
projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje
otpadnih voda“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, koje je objavilo
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske,
7. Informacija o povećanju cijene energenata (plin i struja) i utjecaj na poslovanje Društva,
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog
odbora).
Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 6. sjednice NO u 2022. godini