Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

7. sjednica NO u 2022. godini

3.1.- / 22KP

POZIV na 7. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 28. rujna 2022. godine (srijeda) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 7. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 24. kolovoza 2022.godine,
4. Izvješće o provedenom postupku nabave usluge revizije temeljnih financijskih izvještaja TEKIJE d.o.o. za 2022. godinu te davanje prijedloga za sklapanje ugovora o uslugama financijske revizije s ovlaštenim revizorom,
5. Informacija o stanju projekata aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog
odbora).
Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 7. sjednice NO u 2022. godini