Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

8. sjednica NO u 2022. godini

3.1.- 546/ 22KP

POZIV na 8. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2022. godini koja će se održati dana 27. listopada 2022. godine (četvrtak) u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 8. sjednice Nadzornog odbora u 2022.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora u 2022.g., održane dana 28. rujna 2022.godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj- rujan 2022. godine,
5. Informacija u svezi problematike odnosno nastalih poteškoća u poslovanju jednog od Izvođača radova (člana zajednice Gospodarskih subjekata) na aglomeracijama Požega i Pleternica.
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog
odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/ 362-104 ili na telefon Društva 312-450.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik sa 8 sjednice NO u 2022. godini