Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

POZIV

na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 20. studenog 2017.godine (ponedjeljak) u prostorijama Ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u  12,00 sati uz sljedeći


DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g.,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnika o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
5. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- rujan u 2017. godini,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2017. godini.
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 098/9887659  ili na telefon Društva 312-450.

             
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Dragan Borevac, mag.educ.phys.,

pdfZapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora Tekija d.o.o. u 2017. godini

4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

POZIV

na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 16. listopada 2017.godine (ponedjeljak) u prostorijama Ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u  12,00 sati uz sljedeći


DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Određivanje ustroja novog saziva Nadzornog odbora
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
3. Informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora.


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona Društva 034/312-452.

               
Direktor:
 Ante Kolić, dipl. ing.

pdfzapisnik_sa_4._sj._Nadzornog_odbora.pdf

3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

POZIV

na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 01. rujna 2017.godine (petak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u  09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora u 2017. godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g., održane dana 24. travnja 2017. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- lipanj u 2017. godini,
5. Razmatranje prijedloga rebalansa:
 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2017.godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2017. godini.
6. Informacije o naplati potraživanja za isporučene usluge (redovna i prisilna naplata)    i o provedenim postupcima privremene obustave isporuke vodnih usluga,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).


Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

POZIV na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 24. travnja 2017.godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2017.g., održane dana 10. ožujka 2017. godine,
4. Razmatranje:
Godišnjeg izvješća o stanju TEKIJA d.o.o. s temeljenim financijskim izvještajima i s izvješćem poslovodstva za 2016.godinu,
Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Razmatranje informacija:
o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2016. godine,
o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2016. godine,
o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016.godinu,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

pdfzapisnik_s_2._sj._Nadzornog_odbora.pdf

1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2017. GODINI

POZIV na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2017. godini koja će se održati dana 10.03.2017. godine (petak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2017.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2016.g., održane dana 23. prosinca 2016. godine,
4. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2014. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate,
5. Davanje suglasnosti na izmjenu i dopunu Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga TEKIJA d.o.o.,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.           
   
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

pdfZapisnik s 1. sjednice NO

5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2016. GODINI

POZIV na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2016. godini koja će se održati dana 23. prosinca 2016. godine (petak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Nadzornog odbora u 2016.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2016.g., održane dana 12. rujna 2016. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- listopad u 2016. godini,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
Plana investicija i investicijskog održavanja u 2017. godini,
Plana nabave sredstava rada za 2017. godinu,
Financijskog plana za 2017. godinu,
Plana nabave u 2017. godini,
6. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.           
   
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

pdfZapisnik s 5. sjednice NO

4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2016. GODINI

POZIV na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2016. godini koja će se održati dana 12. rujna 2016.godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u s 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora u 2016.godini,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2016.g., održane dana 14. lipnja 2016. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj- srpanj u 2016. godini,
5. Razmatranje prijedloga rebalansa:
 Plana investicija i investicijskog održavanja za 2016.godinu,
Plana nabave sredstava rada za 2016. godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2016. godini.
6. Informacije o naplati potraživanja za isporučene usluge (redovna i prisilna naplata)    i o provedenim postupcima privremene obustave isporuke vodnih usluga,
7. Izvješće o provedenom postupku nabave usluga revizora za provedbu revizije temeljnih financijskih izvještaja za 2016.godinu
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

pdfZapisnik s 4. sjednice NO

3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2016. GODINI

POZIV na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2016. godini koja će se održati dana 14. lipnja 2016.godine (utorak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Nadzornog odbora,
3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2016.g., održane dana 25. travnja 2016. godine,
4. Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za razdoblje siječanj-travanj u 2016. godini,
5. Informacija  o Planu provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju nakon provedene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Požeško-slavonske županije,
6. Razmatranje zamolbe za donošenje Odluke o otpisu zatezne kamate Grada Pleternice,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               

Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

pdfZapisnik s 3. sjednice NO

2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2016. GODINI

POZIV na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2016. godini koja će se održati dana 25. travnja 2016.godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2016.g., održane dana 14. ožujka 2016. godine,
4. Razmatranje:
Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2015. godinu s temeljnim financijskim izvješćima,
Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Razmatranje informacija:
o realizaciji rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2015. godine,
o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2015. godine,
o izvršenju Financijskog plana za 2015. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015.godinu,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               
Predsjednik  Nadzornog odbora: Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

pdfZapisnik s 2. sjednice NO

1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2016. GODINI

POZIV na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2016. godini koja će se održati dana 14. ožujka 2016. godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 12,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2015.g., održane dana 29. prosinca 2015. godine,
4. Davanje suglasnosti Upravi Društva da provede postupak osposobljavanja radnika za zvanje vodoinstalater-monter sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima školovanja, osposobljavanja i usavršavanja radnika TEKIJA d.o.o. uz rad,
5. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2013. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate.
6. Davanje suglasnosti Upravi Društva na izmijenjenu cijenu za kupnju zemljišta u ukupnoj površini od 14.148,00 m2,u svrhu izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pleternica prema prijedlogu Uprave Društva,
7. Davanje suglasnosti na izmjenu načina financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

pdfZapisnik sa 1. sjednice N.O.