Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

2. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2016. GODINI

POZIV na 2. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2016. godini koja će se održati dana 25. travnja 2016.godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora,
3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2016.g., održane dana 14. ožujka 2016. godine,
4. Razmatranje:
Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2015. godinu s temeljnim financijskim izvješćima,
Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Razmatranje informacija:
o realizaciji rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2015. godine,
o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2015. godine,
o izvršenju Financijskog plana za 2015. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015.godinu,
7. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               
Predsjednik  Nadzornog odbora: Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

pdfZapisnik s 2. sjednice NO

1. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2016. GODINI

POZIV na 1. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2016. godini koja će se održati dana 14. ožujka 2016. godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 12,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora u 2015.g., održane dana 29. prosinca 2015. godine,
4. Davanje suglasnosti Upravi Društva da provede postupak osposobljavanja radnika za zvanje vodoinstalater-monter sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima školovanja, osposobljavanja i usavršavanja radnika TEKIJA d.o.o. uz rad,
5. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke Uprave da se dužnicima koji podmire dug u cijelosti nastao do 31. prosinca 2013. godine, u cijelosti otpišu zatezne kamate.
6. Davanje suglasnosti Upravi Društva na izmijenjenu cijenu za kupnju zemljišta u ukupnoj površini od 14.148,00 m2,u svrhu izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pleternica prema prijedlogu Uprave Društva,
7. Davanje suglasnosti na izmjenu načina financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
8. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               
Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum., v.r.

pdfZapisnik sa 1. sjednice N.O.

5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2015. GODINI

POZIV na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2015. godini koja će se održati dana 29. prosinca 2015.godine - utorak, u prostorijama direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2015.g., održane dana 19. listopada 2015. godine,
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
Plana investicija i investicijskog održavanja u 2016. godini,
Plana nabave sredstava rada za 2016. godinu,
Financijskog plana za 2016. godinu,
Plana nabave u 2016. godini,
3. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               

Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum.

pdfZapisnik sa 5. sjednice N.O.

4. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2015. GODINI

POZIV na 4. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2015. godini koja će se održati dana 19. listopada 2015.godine (ponedjeljak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 4. sjednice Nadzornog odbora,
Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora u 2015.g., održane dana 17. srpnja 2015. godine,
Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za prvih 8 mjeseci u 2015. godini,
Razmatranje prijedloga rebalansa:

Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015.godinu,
Financijskog plana za 2015. godinu,
Plana nabave sredstava rada za 2015. godinu,
Plana nabave roba, usluga i radova u 2015. Godini.
Imenovanje direktora Društva sukladno čl.27 i čl. 33. Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o.
Razmatranje zahtjeva za sponzorstva i donacije,
Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
 
pdfZapisnik sa 4. sjednice N.O.

3. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2015. GODINI

POZIV

na 3. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2015. godini koja će se održati dana 17. srpnja 2015.godine (petak) u prostorijama ureda direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1.    Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Nadzornog odbora,
3.    Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora u 2015.g., održane dana 30. travnja 2015. godine,
4.    Izvješće o poslovanju Društva TEKIJA d.o.o. za prvih 5 mjeseci u 2015. godini,
5.    Informacije o naplati potraživanja za isporučene usluge (redovna i prisilna naplata),
6.    Razmatranje zahtjeva za sponzorstva i donacije,
7.    Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.

pdfZapisnik sa sjednice1.5 MB