Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Održan 1. skup radnika u 2017. godini

U ponedjeljak, 13.02.2017.g. u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o. održan je skup radnika TEKIJA d.o.o.  na kojem  su dnevnim redom bila predviđena izvješća o radu  sindikalnog povjerenika i radničkog vijeća za proteklu godinu te izvješće direktora o poslovanju Društva u protekloj godini i planovi za 2017. godinu.

Završetak radova na povećanju energetske učinkovitosti Upravne zgrade Tekija d.o.o.

Koncem 2016. godine završeni su radovi na povećanju energetske učinkovitosti Upravne zgrade Tekija d.o.o. Radovi su financirani nepovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i vlastitim sredstvima.

Završetak radova na izgradnji Filtarskog postrojenja Kutjevo

Koncem 2016. godine završeni su radovi na izgradnji Filtarskog postrojenja Kutjevo kapaciteta do 20 l/s. Izgradnjom postrojenja osigurane su dodatne količine pitke vode neophodne za daljnje priključivanje na postojeću mrežu kao i širenje vodoopskrbne mreže za potrebe stanovništva i gospodarstva Grada Kutjeva.

Povećanje energetske učinkovitosti Upravne zgrade Tekija d.o.o.

Upravna zgrada Tekija d.o.o. izgrađena je 1977. godine korištenjem klasičnih materijala (beton, opeka). Prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada zgrada uprave trgovačkog društva Tekija d.o.o. svrstana je u E energetski razred s QH,nd,rel = 187 [%]

FILTARSKO POSTROJENJE KUTJEVO - otvorenje radova 2016.

Tekija d.o.o. je prijavila projekt izgradnje i opremanja filtarskog postrojenja Kutjevo na natječaj Ministarstva poljoprivrede. Razlozi prijave projekta proizlaze iz stvarnih potreba, strateških dokumenata i EU Direktiva. Direktiva o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 98/83/EZ je usmjerena na zaštitu ljudskog zdravlja od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravajući da je voda zdrava i čista, odnosno ispravna za piće.

Rekonstrukcija kanalizacijske i vodovodne mreže u Ulici Sv. Vida u Požegi

Radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacijske mreže u Ulici Sv.Vida, započeli su 29. ožujka 2016.g., a obuhvaćaju dionicu u dužini od cca 200 m počevši od igrališta OŠ "Antuna Kanižlića" do kućnog broja 1a u Ulici Sv. Vida. Izvođač radova je "Niskogradnja Jurčak", a rok izvršenja radova je 30 dana.

Glavni vodoopskrbni cjevovod Gus DN 350 izgrađen 1965.g. od Trga Svetog Trojstva do glavne požeške vodospreme Sv.Vid prolazi kroz dvorište Biskupije na udaljenosti cca 8,0 m s istočne strane crkve Sv. Lovre.

Kroz isto dvorište sa zapadne strane zgrade Biskupije prolazi preljevno-muljni cjevovod (BCØ300) od vodospreme Sv. Vid, koji ujedno služi kao i javna odvodnja objekata ulice Sv. Vid. Nakon uređenja dvorišta Biskupije i izgradnje masivnih ogradnih zidova, oba cjevovoda su postala nepristupačna za održavanje te bi se u slučaju većeg kvara na njima moralo izvesti zahtjevne građevinske zahvate koji bi zbog dužeg vremenskog trajanja ozbiljno narušili funkcioniranje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Vlastitim sredstvima u iznosu od 297.000 kn Tekija d.o.o. će u prvoj fazi izgraditi nove cjevovode na navedenoj dionici te napustiti postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu kroz dvorište Biskupije, dok se rekonstrukcija preostale dionice cjevovoda u Ulici Sv. Vida, planira u nadolazećem razdoblju.