Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Odluka o cijeni vodnih usluga

Temeljem članka 46. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) TEKIJA d.o.o. objavljuje:
Na temelju članka 109. stavaka 2. do 5. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.) i sukladno čl. 21. st. 3. Društvenog ugovora Tekija d.o.o., Skupština Društva donosi Odluku o cijeni vodnih usluga.

Odluka o cijeni vodnih usluga

OBAVIJEST KORISNICIMA VODOOPSKRBE

Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u naselju Radovanci dana 08.10.2020. (četvrtak) u vremenu od 08:00 do 15:00 sati biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe kod slijedećih korisnika :

Radovanci ;
korisnici od kbr. 41 do 117 - neparni brojevi
korisnici od kbr. 26 do 134 A - parni brojevi

 

Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi odmah po završetku planiranih radova.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje.

POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE POŽEGA

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
Nabava opreme
Nadzor nad izvođenjem radova
Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %

OBAVIJEST KORISNICIMA VODNIH USLUGA

Poštovani,

zbog tehničkih poteškoća u TEKIJA d.o.o. trenutno je otežano korištenje telefonskih linija za obavljanje naših usluga.

TEKIJA d.o.o. radi na žurnom otklanjaju istih, te molimo cijenjene korisnike za razumijevanje i strpljenje.

S poštovanjem,

TEKIJA d.o.o

PREGLED IZVRŠENJA RADOVA NA PROJEKTU AGLOMERACIJA PLETERNICA

RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE PLETERNICA

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega
Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
Nabava opreme
Nadzor nad izvođenjem radova
Informiranje i vidljivost
Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

docxDodatne informacije

Obavijest korisnicima vodoopskrbe

Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja vodoopskrbnog sustava u naselju Kaptol, dana 24.07.2020. (petak) u vremenu od 08:00 do 12:00 sati biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u slijedećim naseljima i ulicama:

Kaptol ;
svi korisnici u ulicama Školska, trg Vilima Korajca, Češka, Vinogradska, Komarovačka, Vetovačka, Ramanovačka;

Komarovci, Ramanovci, Treštanovci, Alilovci, Turnić, Šeovci
svi korisnici

Normalizacija vodoopskrbe slijedi odmah po završetku planiranih radova.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje !

S poštovanjem,