Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

OBAVIJEST KORISNICIMA VODNIH USLUGA

Poštovani,

zbog tehničkih poteškoća u TEKIJA d.o.o. trenutno je otežano korištenje telefonskih linija za obavljanje naših usluga.

TEKIJA d.o.o. radi na žurnom otklanjaju istih, te molimo cijenjene korisnike za razumijevanje i strpljenje.

S poštovanjem,

TEKIJA d.o.o

PREGLED IZVRŠENJA RADOVA NA PROJEKTU AGLOMERACIJA PLETERNICA

RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE PLETERNICA

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega
Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
Nabava opreme
Nadzor nad izvođenjem radova
Informiranje i vidljivost
Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

docxDodatne informacije

Obavijest korisnicima vodoopskrbe

Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja vodoopskrbnog sustava u naselju Kaptol, dana 24.07.2020. (petak) u vremenu od 08:00 do 12:00 sati biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u slijedećim naseljima i ulicama:

Kaptol ;
svi korisnici u ulicama Školska, trg Vilima Korajca, Češka, Vinogradska, Komarovačka, Vetovačka, Ramanovačka;

Komarovci, Ramanovci, Treštanovci, Alilovci, Turnić, Šeovci
svi korisnici

Normalizacija vodoopskrbe slijedi odmah po završetku planiranih radova.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje !

S poštovanjem,

POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE POŽEGA

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

  • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
  • Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
  • Nabava opreme
  • Nadzor nad izvođenjem radova
  • Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %

Odluka o ponovnom uvođenju privremenih mjera promjene i ograničavanja rada u TEKIJA d.o.o.

Na temelju članka 34. Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o., čl. 7. st. 2.i 3. Zakona o radu (NN, br. 93/14., 127/17. i 98/19), čl. 17. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) a u svezi s Odlukom ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), te preporuka stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sve u svrhu sprečavanja širenja epidemije i zaštite radnika i trećih osoba, direktor Društva dana 03.07.2020.g. donosi sljedeću

ODLUKU o ponovnom uvođenju privremenih mjera promjene i ograničavanja rada u TEKIJA d.o.o.

docOpširnije o odluci

Obavijest korisnicima javne vodoopskrbe u Kutjevu

Radi izvođenja radova izvanrednog održavanja vodoopskrbnog sustava u Kutjevu u Ulici Republike Hrvatske, dana 09.07.2020. (četvrtak) u vremenu od 08:00 do 16:00 sati biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u sljedećim ulicama:

Opširnije informacije