Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA KANALIZACIJSKU MREŽU ZA NASELJA Štitnjak, Marindvor, Kunovci, Bankovci, Trenkovo, Trnovac “TEKIJA” D.O.O. poziva sve vlasnike građevina na potpis ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje

“TEKIJA” D.O.O. poziva sve vlasnike građevina na potpis ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje prema pojednostavljenoj proceduri priključenja

 

Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/2019), Tekija d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga, obavještava sve vlasnike građevina u naseljima Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, Trenkovo i Trnovac da su dužni priključiti svoju građevinu na novoizgrađeni sustav javne odvodnje izgrađen u sklopu aglomeracije Požega, odnosno sklopiti ugovor o priključenju na istu.

Ugovor se može potpisati i realizirati priključak na sljedeći način:
1. Javiti se na telefonski broj 034/312-467 ili osobno doći u Tekiju d.o.o., Vodovodna 1, soba broj 7 radi pripreme ugovora i dogovora oko potpisa ugovora.
2. U roku od najduže 7 dana Tekija d.o.o. će uputiti telefonski poziv za potpis ugovora koji se može potpisati na šalteru za reklamacije u prizemlju upravne zgrade Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1.
3. Cijena priključenja u kontrolno okno, izrada skice priključka i prijava priključka iznosi 261,00 Kn + PDV, a navedeni iznos može se platiti na blagajni nakon potpisa ugovora.
4. Priključenje u kontrolno okno, izrada skice priključka i prijava priključka građevine na izgrađeni kanalizacijski priključak odnosno sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Požega, će biti na način da vlasnik građevine pripremi internu instalaciju za priključenje i obavijesti Odjel odvodnje na broj telefona 034/312-465 ili osobno u sobi broj 11.

Još jednom pozivamo sve vlasnike građevina da ispune svoju zakonsku obvezu priključenja na sustav javne odvodnje, u roku od najduže jedne (1) godine od dana zaprimanja pisane obavijesti, a sve kako ne bi došlo do poduzimanja daljnjih pravnih radnji sukladno prekršajnim odredbama određene člankom 83. stavak 1. točka 22. i 23. Zakona o vodnim uslugama.
Za detaljnije informacije, možete kontaktirati Tekiju d.o.o. na telefonski broj 034/312-467.

Obilježen završetak radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacijskih mreža Aglomeracija Požega

Na konferenciji za medije, održanoj u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Požegi, predstavljen je završetak radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnih i kanalizacijskih mreža u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Požega.

NABAVLJENA NOVA OPREMA ZA ČIŠĆENJE I KONTROLU KANALIZACIJSKIH MREŽA

U okviru projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ nabavljena je nova oprema – specijalno vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskog sustava te njihovo transportiranje, pražnjenje septičkih jama i odvoz njihovog sadržaja do Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Požege.

U „TEKIJI“ D.O.O. POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA

Tijekom veljače i ožujka 2022. god. proveden je postupak kolektivnog pregovaranja vezano uz povećavanje materijalnih prava radnika između Uprave Društva i Podružnice Samostalnog sindikata radnika u komunalnim djelatnostima Hrvatske u Tekiji d.o.o.

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI FRANJE THAUZYA U POŽEGI

U okviru rekonstrukcije pješačke površine u ulici Ulici Franje Thauzyja u Požegi Tekija d.o.o. će izvesti rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže od ulice Ulice Kamenita vrata do Trga Svete Terezije Avilske.

Svjetski dan voda

Svjetski dan voda međunarodni je dan koji se obilježava 22. ožujka, a njegovim obilježavanjem slavi se voda i podiže svijest o dvije milijarde ljudi koji trenutno žive bez pristupa sigurnoj vodi. Na konferenciji UN-a u Rio de Janeiru u prosincu 1993. godine, odlučeno je da će se svake godine na ovaj datum diljem svijeta obilježavati Dan voda. Već 29 godina, kroz više od 30 svojih organizacija, Ujedinjeni narodi naglašavaju temu vode kroz sva glavna fokusna područja, odajući priznanje važnosti vode i potičući na aktivnosti koje vode ka ostvarenju 6. cilja održivog razvoja: Voda i odvodnja za sve do 2030. godine.

Ove godine u fokusu su podzemne vode, a uz slogan „Učinimo nevidljivo vidljivim“ ističe se kolika je njihova važnost. Unatoč činjenici da ih ne vidimo, njihov je učinak vidljiv svugdje. Gotovo sve tekuće slatke vode svijeta su podzemne vode i osnova su opskrbe vodom za piće, za sustav odvodnje, poljoprivredu, industriju i ekosustave.

Podzemne vode su vode koje se nalaze pod zemljom, u vodonosnicama, koji su geološke formacije stijena, pijeska i šljunka i u stanju su zadržati vodu. U mnogim područjima podzemne se vode prekomjerno koriste, iz vodonosnika se zahvaća više vode nego što se u njima obnavlja putem kiše i snijega. Onečišćenje podzemnih voda veliki je problem za čije rješenje mogu biti potrebna desetljeća, čak i stoljeća. Na nekim mjestima ni ne znamo koliko se vode nalazi pod našim nogama, što znači da možda ni ne uspijevamo iskoristiti taj vitalni vodni resurs. Uz pogoršanje klimatskih promjena, podzemne vode postajat će sve važnije. Moramo zaštititi podzemne vode od onečišćenja i koristiti ih održivo, uravnotežujući potrebe ljudi i planeta. Vitalna uloga podzemnih voda za sustave vodoopskrbe i odvodnje, poljoprivredu, industriju i ekosustave te prilagodbu klimatskim promjenama mora biti odražena u stvaranju politika održivog razvoja.

Izvješće UN-a o razvoju svjetskih voda bilo je predstavljeno dan uoči Svjetskog dana voda na svečanosti otvaranja 9. Svjetskog foruma o vodama u Dakaru, Senegal. Nalazi izvješća pružit će alate i znanja za formuliranje i provedbu održivih politika voda te ponuditi najbolje prakse i analize za poticanje ideja i akcija za bolje upravljanje u sektoru voda.

plakat sdv 2022