Obavijest - Važno!

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo kako je prilikom tiskanja  uplatnica za domaćinstvo s područja gradova Kutjevo i Pleternica te općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika od strane tiskare došlo do pogreške prilikom izrade barkodova. Molimo Vas da prilikom naplate istih ne koristite barkod već iznos, poziv na broj i model sa same uplatnice.

Ispričavamo se na pogrešci, te ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na broj  telefona 034/312469.
 

S poštovanjem,

Direktor:
v.r.  Ante Kolić, dipl. ing.

Obavijest korisnicima

logo tekija1 d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, 34000 POŽEGA, Vodovodna 1    

Telefon: (034) 312-450 * Telefax: (034) 312-480 * E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. * Matični broj: 3322157 *IBAN: HR9023860021120011090 Podravska banka d.d. * OIB: 57790565988


Datum: 16. 04. 2019. godine
Predmet:

Obavijest korisnicima


Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo kako je TEKIJA d.o.o. s danom 01. 01. 2019. godine, promjenom informacijskog programa (sustava), prešla na novi način obračuna isporučenih vodnih usluga za potrebe kućanstva.
U dosadašnjem poslovanju, korisnicima je tijekom obračunskog razdoblja u trajanju od šest mjeseci bilo ispostavljeno 5 akontativnih uplatnica za prvih pet mjeseci u obračunskom razdoblju a na kojima je bila iskazana previđena potrošnja izračunata na temelju isporučenih vodnih usluga u proteklih 12 mjeseci za kućanstvo za koje se obračun vrši.
Po isteku obračunskog razdoblja u trajanju od 6 mjeseci korisniku se ispostavljao obračunski račun za šesto mjesečno razdoblje na temelju očitanja vodomjera, umanjen za iznos uplaćenih akontacija za obračunsko razdoblje.
Prelaskom na novi sustav obračuna isporučenih vodnih usluga, korisnicima će umjesto dosadašnjih pet akontativnih uplatnica za 5 mjeseci  biti dostavljeno 6 akontativnih uplatnica za svaki mjesec u obračunskom razdoblju a razlika u stvarnoj potrošnji na temelju očitanja vodomjera i ukupnog iznosa uplaćenog  na temelju akontativnih uplatnica iskazati će se obračunskom računu.
Ukoliko iznos uplaćen na temelju akontativnih uplatnica bude manji od iznosa obračunatog nakon očitanja vodomjera, razlika će biti iskazana na obračunskom računu za navedeno razdoblje.
Ukoliko iznos uplaćen na temelju akontativnih uplatnica bude veći od iznosa obračunatog nakon očitanja vodomjera, isti će biti iskazan na obračunskom računu, a za visinu preplaćenog iznosa umanjiti će se predviđeni iznos iskazan na prvoj sljedećoj akontativnoj uplatnici.
    Uvođenjem opisanog načina obračuna isporučenih vodnih usluga, pojednostavljuje se dosadašnji način obračuna vodne usluge kako bi i našim korisnicima bilo lakše praćenje utrošene, obračunate te na kraju i naplaćene isporučene vodne usluge.
    Budući da zbog velikog broja korisnika, a posljedično i velikog broja evidentiranih podataka u našem sustavu, može prilikom prijenosa podataka doći do nejasnoća i mogućih razlika u knjiženju podataka, u tom slučaju  Vas pozivamo  da pojašnjenja i  eventualna usklađenja slobodno potražite na sljedeće brojeve telefona: 034/ 312- 470 (računovodstvo) i 034/ 312-469 (reklamacije)


S poštovanjem,                                        Direktor:
                                      v.r.  Ante Kolić, dipl. ing.

                                     

Stručna edukacija radnika odjela odvodnje Tekija d.o.o.

19.02.2019. godine

S obzirom na razvoj novih tehnologija i tehnika, nužna je stalna edukacija stručnih ljudi svih nivoa rada i struka. Tako su i radnici Tekije d.o.o. koji upravljaju i održavaju sustav odvodnje sudjelovali na petodnevnoj edukaciji o planiranju, projektiranju, izgradnji i održavanju crpnih stanica na sustavu odvodnje i uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, u organizaciji njemačkog TCC Danubius održanog u Zagrebu.

Novostečena znanja o sastavnim dijelovima i pravilnom projektiranju crpnih stanica, proračunima i regulacijama rada crpnih agregata, nadzoru i preventivnom ispitivanju te zaštiti ljudi i radu na siguran način, koristit će kao bi na kvalitetan i stručan način upravljali postojećim objektima,ali i onima koji će se u budućnosti izgraditi projektima aglomeracije Požega i Pleternica.

Nakon uspješno položenog završnog ispita radnici Tekije d.o.o dobili su certifikat njemačkog DWA.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tekija.hr/novosti?start=36#sigProId9dc97da650

Potpisivanje ugovora za usluge nadzora za projekte

11.02.2019. godine

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica.

U prostorijama upravne zgrade Tekija d.o.o., dana 11.02.2019. godine izvršeno je potpisivanje ugovora o uslugama nadzora nad projektom poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega između Tekije d.o.o. kao naručitelja i tvrtke Investinženjering iz Zagreba kao izvršitelja. Ukupna vrijednost  ugovora iznosi 3.865.260,00 kuna. Također je potpisan ugovor o uslugama nadzora nad  provedbom projekta razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.999.304,00 kuna. 

Ugovore su potpisali direktor Tekije d.o.o. Požega Ante Kolić i  direktor odabranog ponuditelja Investinženjering d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor iz Zagreba, Damir Stipanov.

Istaknuto je da je ovo jedan korak u provedbi projekta poboljšanja vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Požega i Pleternica. Riječ je o velikim projektima jer ukupna predviđena vrijednost radova na aglomeraciji Požega iznosi 143 milijuna, a na aglomeraciji Pleternica 119 milijuna kuna. Najveći dio sredstava za aglomeracije financirat će se iz europskih sredstava i nacionalnih izvora, no dio će izdvojiti i lokalne jedinice. Grad Požega bi za ovaj projekt kroz dvije godine trebao izdvojiti oko 7,5 milijuna kuna.

Potpisivanju ugovora nazočili su gradonačelnik grada Požega Darko Puljašić, njegov zamjenik Mario Pilon, obzirom da je  aglomeracijom Požega obuhvaćeno i područje općine Velika,  potpisivanju  je bio nazočan općinski načelnik Vlado Boban. Ispred Grada Pleternice prisutan je bio zamjenik gradonačelnice Pleternice Domagoj Katić. 

Nazočni čelnici jedinica lokalne samouprave naglasili su važnost navedenih projekata za građane i gospodarstvo, te daju punu podršku i vjeruju da će Tekija d.o.o. predmetne projekte kvalitetno izvršiti.

U Požegi, dana 11.02.2019. godine

View the embedded image gallery online at:
https://www.tekija.hr/novosti?start=36#sigProId5f3c4f937f

Vodoopskrbni sustav Požeštine

21.01.2019. godine

Dana 21. siječnja 2019. godine u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu, u organizaciji tvrtke Tekija d.o.o. Požega, održana je prezentacija na temu „Novelacija studije vodoopskrbnog sustava Požeštine". Na prezentaciji su sudjelovali, osim predstavnika tvrtke organizatora Tekija d.o.o., predstavnici Hrvatskih voda, Hrvatskog geološkog instituta,  Hidroprojekting iz Zagreba, Građevinskog fakulteta u Zagrebu te gradonačelnik grada Požege gospodin Darko Puljašić.

Izrađivači „Novelacije studije vodoopskrbnog sustava Požeštine“, prezentirali su problematiku koja obuhvaća dugoročna rješenja poboljšanja količine i kakvoće vode potrebnih za korisnike isporučitelja vodnih usluga Tekija d.o.o., stanja cjevovoda, regulacije i upravljanja te uključenja novih crpilišta vode  (Striježevica i Treštanovci).

Zaključeno je kako je potrebno uz rekonstrukciju i poboljšanje stanja postojećih vodozahvatnih građevina pristupiti izradi novih rješenja za opskrbu dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode kako sustav ne bi u značajnijoj mjeri bio podložan hidrogeološkim prilikama i rastućim potrebama. Sva predložena rješenja iziskuju i značajna sredstva koja bi se osigurala kroz EU fondove, sredstva Hrvatskih voda i lokalne zajednice.

Gradonačelnik Požege, gospodin Darko Puljašić je u svom izlaganju izrazio punu podršku razvoju vodoopskrbe Požeštine te spremnost, kako Tekije d.o.o., tako i svih relevantnih čimbenika u poboljšanju  kvalitete i količina vode koja ulazi u vodoopskrbni sustav svim stanovnicima i korisnicima.

View the embedded image gallery online at:
https://www.tekija.hr/novosti?start=36#sigProId4d39ee94d0

aglomeracijapozega

aglomeracijapleternica

Kontakt info

Tekija d.o.o.za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Republika Hrvatska

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 088
E-mail: info@tekija.hr
Telefon: 034 312450
Fax: 034 312480
http://www.tekija.hr