Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Obavijest korisnicima vodoopskrbe

Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu dana 21.07.2021. ( srijeda ) u vremenu od 08:00 do 13:00 sati biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe kod slijedećih korisnika :

◦ Alilovci ;
▪ svi korisnici;

Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi odmah po završetku planiranih radova.

Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje.

TEKIJA d.o.o.

Obavijest korisnicima vodoopskrbe

Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu naselja Radovanci dana 09.07.2021. (petak) u vremenu od 08:00 do 13:00 sati biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe kod slijedećih korisnika :

◦ Radovanci ;
▪ korisnici od kbr. 41 do 117 - neparni brojevi
▪ korisnici od kbr. 26 do 134 - parni brojevi

Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi odmah po završetku planiranih radova.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje !

Obavijest korisnicima vodoopskrbe

Zbog izvođenja radova na magistralnom vodoopskrbnom cjevovodu Požega – Brestovac dana 10.03.2021.g. ( srijeda ) od 9:00 sati doći će do prekida isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u slijedećim naseljima :

◦ Drškovci, Novo Selo, Završje, Nurkovac, Brestovac, Dolac, Daranovci, Zakorenje, Donji i Gornji Gučani, Busnovi, Ivandol, Oblakovac, Skenderovci, Jaguplije i Stara Lipa – svi korisnici sustava javne vodoopskrbe;
◦ Požega, Zagrebačka ulica – korisnici od kbr 50 do 74 i od kbr 147 do 187;

Potpuna normalizacija vodoopskrbe biti će uspostavljena odmah po završetku radova tijekom dana, predvidivo od 13:00 sati.
Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje !

S poštovanjem,
D I R E K T O R :
Anto Bekić, dipl.ing.

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracije Pleternica

Naručitelj: Tekija d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega
Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica
 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti 134.656.990,40 KN.

Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture na području Aglomeracije Požega

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti:

 • Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega
 • Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega)
 • Nabava opreme
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Informiranje i vidljivost

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %

Obavijest korisnicima vodoopskrbe

Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u naselju Zagrađe dana 21.10.2020. (srijeda) u vremenu od 08:00 do 14:00 sati biti će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe kod slijedećih korisnika :

Zagrađe ;
korisnici od kbr. 1 do 35, te od kbr. 2 do 42

Bučje, Brodski Drenovac
svi korisnici

Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi odmah po završetku planiranih radova.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje.

S poštovanjem,
T E K I J A d.o.o.