Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. U 2015. GODINI

POZIV na 5. sjednicu NADZORNOG ODBORA TEKIJA d.o.o. u 2015. godini koja će se održati dana 29. prosinca 2015.godine - utorak, u prostorijama direktora Društva, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora u 2015.g., održane dana 19. listopada 2015. godine,
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
Plana investicija i investicijskog održavanja u 2016. godini,
Plana nabave sredstava rada za 2016. godinu,
Financijskog plana za 2016. godinu,
Plana nabave u 2016. godini,
3. Različito ( informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora).

Molim članove Nadzornog odbora da budu nazočni sjednici, a eventualna odsutnost može se opravdati predsjedniku NO na broj telefona 099/349-0800 ili na telefon Društva 312-450.
               

Predsjednik  Nadzornog odbora:
Stjepan Vukušić, dipl. ing. šum.

pdfZapisnik sa 5. sjednice N.O.