Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

5. sjednica Skupštine Društva u 2019. godini

22. 11. 2019.g
3.1.587/19KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

5. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2019. godini koja će se održati dana 03. prosinca 2019. godine- (utorak), u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 08,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini, održane dana 30. listopada 2019. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2019. godinu,
- Plana nabave u 2019. godini,
- Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu.
5. Izvješće o provedbi projekata:
- Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega
- Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica,
- Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutjevo i Velika.
6. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini

4. sjednica Skupštine Društva u 2019. godini

21. 10. 2019.g
3.1.525/19KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2019. godini koja će se održati dana 30. listopada 2019. godine- (srijeda), u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini, održane dana 01. listopada 2019. godine,
4. Donošenje Odluke o imenovanju direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.,
5. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 4. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini

3. sjednica Skupštine Društva u 2019. godini

20. 09. 2019.g
3.1.- 462/19KP            
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2019. godini koja će se održati dana 01. listopada 2019. godine- (utorak), u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći


DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.    Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini, održane dana 27. kolovoza 2019. godine,
4.    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.
5.    Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.
6.    Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

                                   
Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 3. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini

2. sjednica Skupštine Društva u 2019. godini

16. 08. 2019.g
3.1.- 462/19KP            
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2019. godini koja će se održati dana 27. kolovoza 2019. godine- (utorak), u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedećiDNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.    Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2019. godini, održane dana 30. travnja 2019. godine,
4.    Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu,
5.    Izvješće o stanju zaduženosti Društva TEKIJA d.o.o. na dan stupanja na snagu Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) ,
6.    Izmjena Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. i usklađenje sa Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19).
7.    Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

                                   
Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 2. sjednice Skupštine Društva u 2019. g.

1. sjednica Skupštine Društva u 2019. godini

19. 04. 2019.g 
3.1.- /19KP            


GRAD POŽEGA          
                                      
Predsjednik Skupštine   
g. Mario Pilon, dipl.oec.                     

Poziv za Skupštinu Društva                                    

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

1. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2019. godini koja će se održati dana 30. travnja 2019. godine- utorak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10.30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.    Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2018. godini, održane dana 21. prosinca 2018. godine,
4.    Razmatranje:
    - Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2018. godinu s temeljnim financijskim izvješćima,
    - Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5.     Donošenje Odluke o:
    - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018.godinu,
    - Rasporedu i uporabi dobiti za 2018. godinu,
6.    Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu,
7.    Razmatranje informacija:
    - o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2018. godine,
    - o izvršenju Plana nabave sredstava rada  2018. godine,
    - o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
8.    Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu,
9.    Informacija o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka Državnog ureda za reviziju nakon provedene revizije učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave na području Požeško-slavonske županije,
10.    Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

                                   
Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 1. sjednice Skupštine društva u 2019. g.

5. SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA TEKIJA d.o.o. u 2018. GODINI

11.12.2018.g                                                                                            
3.1.-           /18KP                                                                                     
Poziv za Skupštinu Društva                                     Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

5. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2018. godini koja će se održati dana 21. prosinca 2018. godine- petak, u prostorijama Društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 09,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.    Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2018. godini, održane dana 09. listopada 2018. godine,
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
–    Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu,
_    Plana nabave za 2018. godinu
–    Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu
5.    Razmatranje i usvajanje prijedloga:
-    Plana investicija i investicijskog održavanja u 2019. godini,
-    Plana nabave sredstava rada za 2019. godinu,
-    Financijskog plana za 2019. godinu,
-    Plana nabave u 2018. godini.
6    Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
7.    Različito.


Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

                                    
Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice Skupštine društva - 2018. godine

4. SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA TEKIJA d.o.o. u 2018. GODINI

01.10.2018.g                                                                                           
3.1.- 601-6/18KP                                                                                    
Poziv za Skupštinu Društva                                    Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2018. godini koja će se održati dana 09. listopada 2018. godine- utorak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.    Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2018. godini, održane dana 28. rujna 2018. godine,
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
–    Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu,
–    Plana nabave roba, usluga i radova u 2018. godini
5.    Različito.


Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.


Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

3. SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA TEKIJA d.o.o. u 2018. GODINI

19.09.2018.g                                                                                    
3.1.- 601/18KP                                                                                    
Poziv za Skupštinu Društva                                    Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2018. godini koja će se održati dana 28. rujna 2018. godine- petak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.    Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2018. godini, održane dana 27. srpnja 2018. godine,
4.    Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
5.    Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
6.     Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2018. godinu,
7.    Različito.


Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.


Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 3. sjednice Skupštine Društva Tekija d.o.o. u 2018. godini

2. SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA TEKIJA d.o.o. u 2018. GODINI

16. 07. 2018.g                                                                                    
3.1.-    528/18KP                                                                                    
Poziv za Skupštinu Društva                                    


Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2018. godini koja će se održati dana 27. srpnja 2018. godine- petak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 11,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1.    Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.    Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2018. godini, održane dana 27. travnja 2018. godine,
4.     Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
–    Plana investicija i investicijskog održavanja za 2018.godinu,
–    Plana nabave sredstava rada za 2018. godinu,
–    Plana nabave roba, usluga i radova u 2018. godini
5.     Izmjena Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. Požega
6.    Različito.Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.


Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 2. sjednice Skupštine Društva Tekija d.o.o. u 2018. godini