Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

2. sjednica SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini koja će se održati dana 17. ožujka 2016. godine- četvrtak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći
DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2016. godini, održane dana 15. siječnja 2016. godine,
4.Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora,
5.Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora,
6. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor: Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik sa 2. sjednice Skupštine Društva

1. sjednica SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

1. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2016. godini koja će se održati dana 15. siječnja 2016. godine- petak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 12,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2.Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3.Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini, održane dana 06. studenog 2015.godine,
4.Razmatranje i usvajanje prijedloga:
-Plana investicija i investicijskog održavanja u 2016. godini,
-Plana nabave sredstava rada za 2016. godinu,
-Financijskog plana za 2016. godinu,
-Plana nabave u 2016. godini.
5. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora,
6. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:
Ante Kolić, dipl. ing.

pdfZapisnik sa 1. sjednice Skupštine Društva

5. SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2015. GODINI

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 5. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2015. godini koja će se održati dana 06.11.2015. godine- petak, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa:
    Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015.godinu,
    Financijskog plana za 2015. godinu,
    Plana nabave sredstava rada za 2015. godinu,
    Plana nabave roba, usluga i radova u 2015. godini
5. Različito

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

4. SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2015. GODINI

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2015. godini koja će se održati dana 30. rujna 2015. godine- srijeda, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

 
DNEVNI RED


1.Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,

2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,

3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini, od 13. svibnja 2015.g,

4.Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu,

5.Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

pdfZapisnik sa 4. sjednice Skupštine Društva

3. SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2015. GODINI

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2015. godini koja će se održati dana 13. svibnja 2015. godine- srijeda, u prostorijama Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,

2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,

3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2015. godini, od 23. veljače 2015.g,

4. Razmatranje:
- Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2014.godini s temeljnim financijskim izvješćima,
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,

5. Donošenje Odluke o:
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014.godinu,
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2014.godinu,

6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2015. godinu,

7. Razmatranje informacija o realizaciji:
- Plana investicija i investicijskog održavanja u 2014. godini,
- Plana nabave sredstava rada za 2014. godinu,
- Financijskog plana za 2014. godinu,

8. Donošenje Odluke:
- Prijedlog rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2015.godinu,

9. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora za 2014. godinu,

10. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

pdfZapisnik i odluke