Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

6. sjednica Skupštine Društva u 2021. godini

20. 12. 2021.g  - 3.1.- 679 /21KP

Poziv za Skupštinu Društva. Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na 6. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2021. godini koja će se održati dana 29. prosinca 2021. godine- (srijeda), u prostorijama Upravne zgrade KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 11,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 30. studenog 2021. godine,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,
- Financijskog plana za 2022. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu,
- Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu,
- Plana nabave za 2022. godinu,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade za rad predsjedniku Nadzornog odbora i članovima Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
6. Informacija o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega,
7. Informacija o isplati nagrade radnicima TEKIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2021. godini,
8. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 6. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini

5. sjednica Skupštine Društva u 2021. godini

19. 11. 2021.g  - 3.1. 606/21KP  - Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

5. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2021. godini koja će se održati dana 30. studenog 2021. godine- (utorak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10:30 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
 3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 27. rujna 2021. godine,
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2021.godinu:
  - Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021.godinu,
  - Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu,
  - Rebalans Plana nabave za 2021. Godinu,
 5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja TEKIJA d.o.o., koju je proveo Državni ured za reviziju,
 6. Informacije o realizaciji projekata građenja u kojima je TEKIJA d.o.o. investitor/naručitelj
 7. Različito

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

v.r. Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini

4. sjednica Skupštine Društva u 2021. godini

17. 09. 2021.g  - 3.1. 500 /21KP  - Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2021. godini koja će se održati dana 27. rujna 2021. godine- (ponedjeljak), u prostorijama Upravne zgrade Društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 09,30 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
 3. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 20. srpnja 2021. godine,
 4. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu.
 5. Informacija o uspostavi vodnog redarstva na vodouslužnom području TEKIJA d.o.o.,
 6. Informacija o obvezi donošenja nove Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
 7. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 4. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini

3. sjednica Skupštine Društva u 2021. godini

09. 07. 2021.g  - 3.1. 404/21KP  - Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2021. godini koja će se održati dana 20. srpnja 2021. godine- (utorak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. Požega, u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
 3. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 25. lipnja 2021. godine,
 4. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.
 5. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o.,
 6. Donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga,
 7. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

v.r. Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 3. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini

2. sjednica Skupštine Društva u 2021. godini

14. 06. 2021.g  - 3.1. 366- 21/KP  - Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i odredbi Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o., Uprava Društva saziva i poziva na

2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2021. godini koja će se održati dana 23. lipnja 2021. godine- (srijeda), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda sjednice,
 3. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini, održane dana 06. svibnja 2021. godine,
 4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine TEKIJA d.o.o.
 5. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 2. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini

1. sjednica Skupštine Društva u 2021. godini

27. 04. 2021.g  - 3.1. 276- 21/KP  - Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

1. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2021. godini koja će se održati dana 06. svibnja 2021. godine- (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći DNEVNI RED:

 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
 2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
 3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 30. prosinca 2020. godine,
 4. Razmatranje i usvajanje:
  - Godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva o stanju TEKIJA d.o.o. za 2020. godinu,
  - Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
 5. Donošenje Odluke o:
  - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020.godinu,
  - Rasporedu i uporabi dobiti za 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu,
 7. Razmatranje i usvajanje informacija:
  - o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2020. godine,
  - o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2020. godine,
  - o izvršenju Financijskog plana za 2020. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog plana za 2021. godinu:
  - Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja u 2021. godini,
  - Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2021.godinu,
  - Rebalans Plana nabave za 2021. godinu,
 9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu,
 10. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o vodnom redarstvu,
 11. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:
v.r. Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 1. sjednice Skupštine Društva u 2021. godini

6. sjednica Skupštine Društva u 2020. godini

21. 12. 2020.g

3.1.- 731 /20KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

6. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini koja će se održati dana 30. prosinca 2020. godine- (srijeda), u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 25. rujna 2020. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora TEKIJA d.o.o. i o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu,

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:
- Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,
- Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu,
- Rebalans Plana nabave za 2020. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 2021.- 2024. godine,
- Financijskog plana za 2021. godinu,
- Plana investicija i investicijskog održavanja u 2021. godini,
- Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu,
- Plana nabave za 2021. godinu,
7. Informacija o donošenju Odluke o izmjeni cijene priključaka na sustav javne vodoopskrbe od 01.01.2021.godine,
8. Informacija o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode,
9. Informacija o donošenju Odluke o kriterijima za naplatu dospjelih a nenaplaćenih potraživanja TEKIJA d.o.o. Požega,

10. Informacija o isplati nagrade radnicima TEKIJA d.o.o. zbog rada u otežanim uvjetima uz pandemiju bolesti COVID-19 u 2020. godini,
11. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 6. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini

5. sjednica Skupštine Društva u 2020. godini

16. 09. 2020.g

3.1.- 526 /20KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

5. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini koja će se održati dana 25. rujna 2020. godine- (petak), u prostorijama Upravne zgrade TEKIJA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,30 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 26. lipnja 2020. godine,
4. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za reviziju temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu,
5. Donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga,
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga rebalansa Poslovnog Plana za 2020.godinu:
– Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja za 2020.godinu,
– Rebalans Plana nabave za 2020. godinu,
- Rebalans Plana nabave sredstava rada za 2020. godinu
7. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

pdfZapisnik s 5. sjednice Skupštine Društva u 2020. godini

4. sjednica Skupštine Društva u 2020. godini

15. 06. 2020.g
3.1. 393/20 KP
Poziv za Skupštinu Društva

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

4. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini koja će se održati dana 25. lipnja 2020. godine- (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda,
3. Usvajanje zapisnika sa izvanredne Skupštine Društva u 2020. godini, održane dana 05. lipnja 2020. godine,
4. Razmatranje:
- Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2019. godinu s temeljnim financijskim izvješćima,
- Izvješća revizorske tvrtke Partner revizija d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
5. Donošenje Odluke o:
- Utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019.godinu,
- Rasporedu i uporabi dobiti za 2019. godinu,
6. Donošenje Odluke o reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu,
7. Razmatranje informacija:
- o izvršenju Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. godine,
- o izvršenju Plana nabave sredstava rada 2019. godine,
- o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu i usporedba sa prethodnom godinom,
8. Različito.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.


19. 06. 2020.g
3.1. 393-2/20 KP
Obavijest o promjeni termina održavanja
4. sjednice Skupštine Društva u 2020.g.

Poštovani,

nastavno na dostavljeni Poziv za 4. sjednicu Skupštine Društva, br. 3.1. 393/20 od 15. lipnja 2020.g., kojim je sjednica Skupštine sazvana za dan 25. lipnja 2020. godine- (četvrtak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati, ovim putem Vas obavještavamo da se zbog novonastalih okolnosti, koje nisu mogle biti predviđene u vrijeme organiziranja termina održavanja sjednice, mijenja termin održavanja 4. sjednice Skupštine Društva te se ista saziva za dan 26. lipnja 2020. godine- (petak), u prostorijama Upravne zgrade Društva TEKIJA d.o.o. POŽEGA d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 09,00 sati uz predloženi Dnevni red istovjetan Dnevnom redu koji Vam je dostavljen uz prvotni poziv.

S poštovanjem,
Direktor:

Anto Bekić, dipl. ing.

 

pdfZapisnik s 4. sjednica Skupštine Društva u 2020. godini