Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Povećanje energetske učinkovitosti Upravne zgrade Tekija d.o.o.

Upravna zgrada Tekija d.o.o. izgrađena je 1977. godine korištenjem klasičnih materijala (beton, opeka). Prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada zgrada uprave trgovačkog društva Tekija d.o.o. svrstana je u E energetski razred s QH,nd,rel = 187 [%]

FILTARSKO POSTROJENJE KUTJEVO - otvorenje radova 2016.

Tekija d.o.o. je prijavila projekt izgradnje i opremanja filtarskog postrojenja Kutjevo na natječaj Ministarstva poljoprivrede. Razlozi prijave projekta proizlaze iz stvarnih potreba, strateških dokumenata i EU Direktiva. Direktiva o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 98/83/EZ je usmjerena na zaštitu ljudskog zdravlja od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravajući da je voda zdrava i čista, odnosno ispravna za piće.

Rekonstrukcija kanalizacijske i vodovodne mreže u Ulici Sv. Vida u Požegi

Radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacijske mreže u Ulici Sv.Vida, započeli su 29. ožujka 2016.g., a obuhvaćaju dionicu u dužini od cca 200 m počevši od igrališta OŠ "Antuna Kanižlića" do kućnog broja 1a u Ulici Sv. Vida. Izvođač radova je "Niskogradnja Jurčak", a rok izvršenja radova je 30 dana.

Glavni vodoopskrbni cjevovod Gus DN 350 izgrađen 1965.g. od Trga Svetog Trojstva do glavne požeške vodospreme Sv.Vid prolazi kroz dvorište Biskupije na udaljenosti cca 8,0 m s istočne strane crkve Sv. Lovre.

Kroz isto dvorište sa zapadne strane zgrade Biskupije prolazi preljevno-muljni cjevovod (BCØ300) od vodospreme Sv. Vid, koji ujedno služi kao i javna odvodnja objekata ulice Sv. Vid. Nakon uređenja dvorišta Biskupije i izgradnje masivnih ogradnih zidova, oba cjevovoda su postala nepristupačna za održavanje te bi se u slučaju većeg kvara na njima moralo izvesti zahtjevne građevinske zahvate koji bi zbog dužeg vremenskog trajanja ozbiljno narušili funkcioniranje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Vlastitim sredstvima u iznosu od 297.000 kn Tekija d.o.o. će u prvoj fazi izgraditi nove cjevovode na navedenoj dionici te napustiti postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu kroz dvorište Biskupije, dok se rekonstrukcija preostale dionice cjevovoda u Ulici Sv. Vida, planira u nadolazećem razdoblju.

Vodoistražni radovi

Za osiguranje novih  količina  zdravstveno ispravne vode za piće provode se vodoistražni radovi na lokacijama Striježevica, Tisovac i Alilovci-Treštanovci-Alaginci. Na lokaciji Striježevica izvode se 4 istražne bušotine  dubine 50 m s ciljem utvrđivanja položaja vodonosnika, količina i kvalitete vode koja se može zahvatiti.Potrebno je definirati i područje zaštitnih zona.

Na lokaciji Tisovac izvode se 2 istražne bušotine dubine 80 m s ciljem utvrđivanja položaja vodonosnika, količina i kvalitete vode koja se može zahvatiti.
Na širem prostoru između naselja Alilovci – Treštanovci – Alaginci izvode se 3 bušotine dubine 50 m s ciljem  utvrđivanja položaja vodonosnika, količina i kvalitete vode koja se može zahvatiti.

Na istražnim bušotinama koje su već izvedene prvi rezultati su povoljni, te se očekuje pojačani nastavak istražnih radova tijekom 2015. godine.

Izgradnja magistralnog vodovoda Velika-Kaptol-Kutjevo

Tijekom 2014. godine započela je izgradnja magistralnog cjevovoda Velika-Kaptol-Kutjevo kojim će se zamijenti postojeći dotrajali cjevovod starosti preko 25 godina te osigurati kvalitetnija vodoopskrba jugoistočnih naselja Požeštine, a posebno naselja Grada Kutjeva. Ukupna duljina novog cjevovoda je 17.685 m, od čega se prvih 4.953 m izvodi od ductilnih cijevi Ø 250 mm, a ostalih 12.732 m izvodi se od ductilnih cijevi Ø 200 mm.

Novi magistralni cjevovod započinje u naselju Velika, na križanju Frankopanse ulice i Ulice kralja Tomislava spojem na postojeći cjevovod PVC DN 225 mm, a završava u naselju Kutjevo u ulici Republike Hrvatske spojem na postojeći cjevovod također PVC DN 225 mm.

Do sada je izvedeno cca 14.000 m cjevovoda , a završetak se očekuje u prvoj polovici 2015. godine.

Izdvajanje Komunalca

Sukladno članku 202. stavku 2, Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11) te članku 145. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/13), Tekija d.o.o. je iz svog poslovanja isključila sve komunalne djelatnosti koje obavlja, izuzev djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Novo Društvo pravni je sljednik Tekija d.o.o. temeljem provedenog postupka razdvajanja s osnivanjem i sa svojim radom započelo je  14.1.2014.godine. Sjedište novoosnovane tvrtke Komunalac Požega d.o.o. je na adresi Vukovarska 8, Požega (zgrada bivšeg „Komunalca“).